Membránové sušiče


Inovatívne kompaktné zariadenia na zabezpečenie vyššej účinnosti a bezpečnosti

Špeciálny koncept „Flow“ na zabezpečenie trvale účinného sušenia charakterizuje membránový modul od spoločnosti Kaeser rovnako ako aj nové, nahusto osadené špirálové vinutie vysokoúčinných membrán z dutých vláken.

Vďaka sušičom s membránovými modulmi od spoločnosti Kaeser tlakové rosné body v rozsahu mínusových teplôt nepredstavujú žiadny problém ani v tých najstiesnenejších priestoroch! Svoje silné stránky okrem toho prejavia aj v prípade, že nie je k dispozícii žiadny zdroj energie, alebo ako koncové sušiče v priestoroch ohrozených mrazom.

 • Prietokové množstvo od 0,04 do 3,97 m³/min
 • TRB od +10 °C do −40 °C (relatívny pokles voči vstupnému stavu až o 90 °C)
 • Voliteľné vyhotovenia s ventilom na zastavenie prefukovacieho vzduchu, ktorý šetrí energiu

Vaše výhody

 • Pokročilá membránová konštrukcia:
  Špirálové usporiadanie mimoriadne jemných membránových vláken od spoločnosti Kaeser vedie k vytvoreniu veľkej trecej plochy pri minimálnych priestorových požiadavkách. Vďaka aktívnemu odvádzaniu molekúl vody dovnútra sú vonkajšie póry membrány neustále pripravené na prijímanie (koncept „Flow“).
 • Maximálna prevádzková bezpečnosť:
  Všetky funkčné diely sušičov s membránovými modulmi od spoločnosti Kaeser sa nachádzajú v jednom stabilnom telese. Predradené mikrofiltre od spoločnosti Kaeser zabezpečujú spoľahlivú ochranu membránových modulov pre škodlivým prenikaním nečistôt, aerosólov a oleja.
 • Mimoriadne účinné:
  Straty vzduchu sa minimalizujú použitím dýzy prefukovacieho vzduchu s presne definovaným prietočným prierezom. Zastavovací ventil prefukovacieho vzduchu (možnosť) počas prestojov výrazne zvyšuje hospodárnosť sušiča.
Ideálny doplnok: Systémy na zachovanie tlaku DHS
Systémy na zachovanie tlaku

Rovnomerný prietok vzduchu bez výkyvov je pre váš systém úpravy stlačeného vzduchu životne dôležitý – a to aj počas opätovného nabiehania kompresora a práve počas neho.

 

Podrobné informácie o výrobku

Pokročilá membránová konštrukcia

Najjemnejšie membránové vlákna

Membránová sušička KMM – najjemnejšie membránové vlákna

V porovnaní s bežnými membránovými sušičmi sú vlákna v membránových moduloch od spoločnosti Kaeser jemnejšie a omnoho početnejšie. Ich povrch je teda omnoho väčší. Vďaka tomu možno dosiahnuť vyšší výkon sušenia než v prípade bežných vyhotovení. Membránové vlákna sa okrem toho vyznačujú aj vysokou mechanickou stabilitou.

Koncept „Flow“

Membránová sušička KMM – koncept „Flow"

Duté membránové vlákna pozostávajú z vysokoporóznej opornej vrstvy a vnútornej oddeľujúcej vrstvy, ktoré prepúšťa vodu. Ak sa do vlákien privedie vlhký vzduch, počas prechodu oddeľujúcou vrstvou sa z neho odparí voda v dôsledku vysokého rozdielu parciálnych tlakov prefukovacieho vzduchu a vlhkého stlačeného vzduchu. Póry opornej vrstvy teda zostávajú neustále priepustné.

Účinné sušenie

Membránová sušička KMM – efektívne sušenie

Špirálová (vinutá) štruktúra membránových vláken okolo vnútorného kanála modulu sušiča umožňuje skrátiť konštrukčnú dĺžku a zároveň zachovať výkon sušenia. Na každú priestorovú jednotku teda pripadá väčšia využiteľná aktívna membránová plocha. Špirálové vinutie okrem toho zabezpečuje rovnomerné rozdeľovanie vzduchu okolo vláken a podporuje transport vody.

Vyhotovenia a voliteľné možnosti

Séria KMM so zastavovacím ventilom prefukovacieho vzduchu – ešte väčšia úspora energie

 • Membránový modul s konceptom „Flow“ a špirálovým vinutím
 • Predradený magnetický riadiaci ventil: 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, bez prúdu otvorený
 • zmontovaný a nastavený, pripravený na použitie
 • vrátane tlmiča hluku na výstupe
Funkcia modulu membránového sušiča
Funkcia modulu membránovej sušičky
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Modul membránových vláken
 3. Vonkajšie teleso
 4. Dýza prefukovacieho vzduchu
 5. Výstup prefukovacieho vzduchu
 6. Výstup stlačeného vzduchu

Vlhký stlačený vzduch prúdi do telesa. V membránovom module dosiahne membránové vlákna. Malá časť vysušeného stlačeného vzduchu sa odvedie nahor do vláken ako prefukovací vzduch – tlak tohto vzduchu sa zároveň zníži na hodnotu atmosférického tlaku. V dôsledku zväčšenia objemu sa zvýši schopnosť vzduchu odoberať vodnú paru. Rozdielny obsah vody v protichodným prúdoch prefukovacieho vzduchu a vzduchu, ktorý sa má vysušiť, ako aj membrána, cez ktorú môže bez problémov prestupovať iba vodná para, spôsobujú, že stenou z membránových vláken môžu prestupovať takmer výlučne molekuly vody. Pre stlačený vzduch a prefukovací vzduch sú k dispozícii dva samostatné výstupné otvory.

Technické údaje

Technické údaje nájdete v brožúre: