Electric portable compressors

MOBILAIR e-power

Electric portable compressors from KAESER truly come into their own wherever an electrical power connection is available. Their whisper-quiet electric drive makes them the perfect choice for use in low emission and noise protection zones. The emissions-free drive also means they are ideal for operating in tunnels, excavation pits and buildings. 

Electric portable compressors are perfectly equipped for every application, no matter how challenging. These portable powerhouses are incredibly durable, compact and energy-efficient. e-power makes them particularly simple to handle and exceptionally maintenance-free, thereby saving you time and costs.

MOBILAIR e-power compressors are extremely versatile when it comes to their application. The chassis can be equipped with or without an overrun brake and is available with a fixed or height-adjustable tow bar, meaning that this electric all-rounder can easily be transported to wherever it may be needed. Because they operate so cleanly, they are also well suited to bridging operations when maintenance is required at industrial facilities.

Performance data:

  • Flow rate up to 24.7 m³/min
  • Gauge working pressure up to 15 bar

Your benefits:

  • Quiet and emissions-free
  • Can operate in low emission and noise protection zones
  • Reduces operating and maintenance costs

Použitie v uzavretých priestoroch

Elektrické kompresory na veľké projekty

Výkonné, stacionárne stavebné kompresory MOBILAIR M250E a M255E sú učené na inštaláciu v exteriéri. Kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu aj pri obmedzenom priestore. Rovnako jednoduchá je preprava nákladným vozidlom. Dve zariadenia e-power sa zmestia vedľa seba na jednu ložnú plochu (dodávajú sa prepravné oká na zaistenie nákladu). Vďaka masívnym saniam sa dá zariadenie na mieste inštalácie kĺzať alebo ťahať. Presah saní navyše chráni spodok kompresora pred poškodením.

Stacionárne elektrické stavebné kompresory sú vďaka svojej robustnosti a rozbehu hviezda-trojuholník zvlášť odolné a vhodné na prevádzku s rozsahu teplôt -10 °C až +40 °C. Voliteľne je dostupné aj nízkoteplotné vyhotovenie s vykurovaním vnútorného priestoru pre teploty okolia až do -25 °C.

Model MOBILAIR M250E alebo M255E sa dodáva pripravený na okamžité zapojenie a s hlavným vypínačom. Okrem toho si možno vybrať medzi pripojením prostredníctvom svorkovnicovej skrinky alebo rýchlo a jednoducho prostredníctvom konektora POWERLOCK. Druhá možnosť je optimálnym riešením pre často sa meniace miesta inštalácie.

Pre pripojenie modelov MOBILAIR M250E a M255E do siete Priemysel 4.0 možno kompresory vybaviť modemom. S napojením na riadiace centrum KAESER Plant Control Center alebo na vlastný telematický systém poskytuje informácie o technickom stave zariadenia. Okrem počtu prevádzkových hodín a určenia lokality (vrátane Geoleashing) pomáha systém pri vyhodnocovaní vyťaženia zariadenia, pri plánovaní údržby a diaľkovej diagnostike.

 
Jednoduchá intuitívna obsluha zariadenia

Intuitívne nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku

Intuitívna obsluha modelov MOBILAIR s riadením SIGMA CONTROL SMART.

Ovládanie zariadení e-power sa vykonáva mimoriadne jednoducho šiestimi tlačidlami. Spustenie/zastavenie a nastavenie tlaku je intuitívne. Farebný displej hlási poruchy a zobrazuje všetky prevádzkové stavy, ako aj odpočet k ďalšej údržbe. Riadiaci panel je veľmi dobre chránený pred poškodením a prístupom nepovolaných osôb uzamykateľným kovovým príklopom.

Ak nie je zariadenie vybavené voliteľnou reguláciou DUAL, možno požadovaný zapínací a vypínací tlak jednoducho nastaviť na ovládaní SIGMA CONTROL SMART. Prostredníctvom voliteľnej rýchlospojky sa informácia o aktuálnom sieťovom tlaku dostane do zariadenia a spracuje sa pre riadiaci sysém. Regulácia DUAL automaticky obsahuje aj samostatne konfigurovateľnú automatiku štart-stop.

Zabudovaná úprava stlačeného vzduchu

Dochladzovač stlačeného vzduchu

Sériovo zabudovaný dochladzovač stlačeného vzduchu v stavebných kompresoroch radu MOBILAIR od spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN.

Dochladzovač stlačeného vzduchu, ako štandardné príslušenstvo, je vhodne zabudovaný tak, aby kondenzát po vypnutí odtiekol z chladiča a predišlo sa tak škodám spôsobeným mrazom. Vylúčený kondenzát sa buď pri krátkych použitiach zachytí v zabudovanom kanistri, alebo sa pri dlhšej prevádzke odvedie von pri napojení separátora oleja a vody AQUAMAT.

Úspora času a nákladov
So stavebnými kompresormi od spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN znížite náklady na energie a ušetríte čas.

Vďaka elektrickému pohonu odpadá výmena motorového oleja, palivového filtra a filtra motorového oleja. To znamená dlhšie intervaly údržby a tým aj menej prestojov zariadenia. V porovnaní so stavebným kompresorom s naftovým motorom je možné na nákladoch na energiu ušetriť až 25 %. Šetrite čas a náklady s naším radom MOBILAIR e-power.

Technické údaje