Dochladzovače/výmenníky tepla pre dúchadlá

Dokonale vyhovujú: Dochladzovače/výmenníky tepla pre dúchadlá Kaeser

Dochladzovače/výmenníky tepla Kaeser sú navrhnuté špeciálne na použitie s dúchadlami Kaeser. Používajú sa všade tam, kde teplota procesného vzduchu nesmie prekročiť určitú teplotu. Okrem toho umožňujú dochladzovače/výmenníky tepla aj rekuperáciu tepelnej energie. 

Na dochladzovanie ponúka spol. Kaeser dva koncepty chladenia:

 • na použitie pri dostatočne chladnom okolitom vzduchu a bez prístupu k vode: chladenie vzduchom (výmenník tepla s krížovým prúdením, séria ACA).
 • na dosiahnutie veľmi nízkych teplôt: chladenie vodou (rúrkový výmenník tepla, séria WRN).
Zohriaty chladiaci vzduch sa dá použiť na vykurovanie hál, zohriata chladiaca voda napr. na sušenie kalov v čističkách odpadových vôd.

Vaše výhody

 • Všetka energia sa odovzdáva ďalej:
  Naše dochladzovače/výmenníky tepla sú navrhnuté špeciálne na použitie za dúchadlami Kaeser. Takto nevznikajú prakticky žiadne straty pri prúdení a tlakové straty, celý objem energie sa dá využiť ďalej.
 • Pre každú potrebu ten správny dochladzovač/výmenník tepla:
  Zo široko rozvetvenej rodiny našich verzií vyberieme správny dochladzovač/výmenník tepla pre vami požadovaný tlak a potrebné teploty. Pre vás to znamená: vyššiu účinnosť a dlhšiu životnosť.
 • Ochrana termosenzitívnych sypkých materiálov:
  Dochladzovače/výmenníky tepla Kaeser sa postarajú o spoľahlivé zníženie teploty vzduchu. Termosenzitívne sypké materiály, ako zmesi na pečenie, krmivá pre zvieratá alebo plastové granuláty, si zachovajú svoju kvalitu. 

 

Detaily výrobku

Porovnanie chladenia vzduchom a vodou

Séria Chladiace médium Chladiaci potenciál Max. prietok vzduchu Max. pretlak
ACA Vzduch Zo 150 °C na 10 °C nad teplotu okolia 30 Nm³/min 1 bar-pretl.
WRN Voda Zo 160 °C na menej ako 30 °C 150 Nm³/min 1 bar-pretl.