Modely prevádzkovania

Chytré, bezpečné, bez starostí.

Môžete si vybrať medzi dvoma rozličnými modelmi prevádzkovania: Zatiaľ čo v modeli contracting SIGMA AIR UTILITY je celá zodpovednosť za pneumatické zariadenie na nás, pri modeli SIGMA FLEX zostáva zodpovednosť prevádzkovateľa u vás. O zvyšok sa postaráme v dohode o používaní.

SIGMA AIR UTILITY

Chytré, bezpečné, bez starostí

Zákazníci Kaeser, ktorý sa rozhodnú pre náš zmluvný model SIGMA AIR UTILITY, si ušetria investičné náklady do vlastnej stanice stlačeného vzduchu a namiesto toho získavajú stlačený vzduch za zmluvne dohodnutú cenu za meter kubický.

Prevádzka a obsluha zásobovania stlačeným vzduchom spoločnosťou Kaeser pritom zaručuje energeticky efektívnu a spoľahlivú prevádzku - a to na dlhé obdobie, pretože je zariadenie pod neustálou kontrolu našej servisnej centrály a udržiavame ho technicky a energeticky vždy v najnovšom stave.

Vaše výhody

 • Žiadne starosti so stlačeným vzduchom: 
  Vy sa sústredíte na svoje kľúčové úlohy - my urobíme zvyšok.
 • Od fixných nákladov k variabilným nákladom: 
  Nemusíte siahnuť na majetok podniku a zostanete likvidný.
 • Zariadenie je vždy také veľké ako vaša potreba: 
  Jednoducho pre vás prispôsobíme kapacitu - smerom nahor aj nadol.

SIGMA FLEX

Plánovateľné a flexibilné

Model prevádzkovania SIGMA FLEX vám ponúka možnosť využívať nové pneumatické zariadenie bez investičných nákladov. Tak získate maximálnu kalkulačnú istotu a môžete napriek tomu profitovať z výhod vysoko moderného pneumatického zariadenia, ako je napr. maximálna energetická efektivita. Celý servis pritom samozrejme preberáme my. Vyúčtovanie sa uskutočňuje podľa potreby.

Vaše výhody

 • Vysoká flexibilita:
  Kedykoľvek je možné prispôsobenie zariadenia na vaše (rastúce) potreby - aj počas doby trvania zmluvy.
 • Zapojenie už existujúcich strojov:
  Existujúce stroje sa môžu zahrnúť do plánu stanice stlačeného vzduchu.
 • Integrovaný servis:
  Získate nielen pneumatické zariadenie, ale aj kompletný servis, čo sa týka servisu a údržby.
 • Vždy prehľad o nákladoch:
  Vďaka pevnej základnej sadzbe máte vysokú istotu plánovania; neexistujú neočakávané servisné náklady.