Filtre KAESER od 35,4 do 336,3 m³/min

Spoľahlivá čistota pre veľké objemové prúdy

Filtre KAESER FILTER plnia kľúčové úlohy pri zabezpečovaní stlačeného vzduchu vo všetkých triedach čistoty podľa normy ISO 8573-1. Veľmi nízky diferenčný tlak sa dosahuje vďaka účinným filtračným prvkom a telesu filtra s veľkorysými menovitými svetlosťami. Obojstranne povrchovo upravené a dodatočne nalakované oceľové nádrže poskytujú čisté filtračné prostredie a prispievajú k dlhej životnosti telesa filtra.

 • Prietokové množstvo od 35,4 do 336,3 m³/min
 • Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
 • Max. prevádzková teplota 60 °C

Vaše výhody

 • Čistota v súlade s normami:
  Filtre KAESER FILTER používajú na odstraňovanie častíc a aerosólov moderné filtračné médiá s hĺbkovým vrstvením. Výkonné uhlíkové filtračné rúna zachytávajú olejové pary. Vynikajúce výkonnostné charakteristiky filtrov KAESER FILTER boli stanovené podľa normy ISO 12500 a potvrdené nezávislou skúšobnou inštitúciou Institut für Energie- und Umwelttechnik e. V. (IUTA).
 • Nízke straty tlaku, vysoká úspora:
  Filtre KAESER FILTER sa vyznačujú veľkoryso dimenzovanými krytmi a filtračnými plochami, inovatívnym usmernením prúdenia a výkonnými filtračnými médiami. Dosahujú až o 50 % nižšiu tlakovú stratu v porovnaní s bežnými filtrami dostupnými na trhu – a táto hodnota zostáva takmer nemenná po celú dobu životnosti filtra. Dôsledok: nižšie náklady a emisie CO2, ako aj zníženie zaťaženia predradených kompresorov.

 • Konštrukcia umožňujúca bezproblémové vykonávanie servisu, bezpečná manipulácia:
  Filtre KAESER FILTER majú oceľové telesá chránené proti korózii a stabilné filtračné prvky. Závitové tyče a polohovacie pomôcky zaisťujú rýchlu výmenu a spoľahlivé utesnenie filtračných prvkov. Okrem toho sú koalescenčné filtre KB a KE sériovo vybavené odvádzačom kondenzátu s elektronickou reguláciou podľa hladiny ECO-DRAIN 31 F Vario.
Ideálny doplnok: separátor oleja a vody AQUAMAT
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Kondenzát pred vypustením do kanalizácie upravte v súlade s platnými zákonmi a cenovo výhodne pomocou separátora oleja a vody AQUAMAT.

 

Podrobné informácie o výrobku

Nízke straty tlaku, vysoká úspora
KAESER FILTER: nízke straty tlaku, vysoká úspora

Úspora nákladov na životný cyklus

Úspornosť filtra stlačeného vzduchu závisí v rozhodujúcej miere od tlakovej straty. Filtre KAESER FILTER sa vyznačujú veľkoryso dimenzovanými krytmi a filtračnými plochami, inovatívnym usmernením prúdenia a výkonnými filtračnými médiami. To umožňuje zredukovať tlakovú stratu až o 50 % v porovnaní s bežne predávanými filtrami. Tá zostáva na takmer nemennej úrovni po celú dobu životnosti filtra. Vďaka tomu sa znižuje zaťaženie predradených kompresorov, takže možno výrazne obmedziť náklady a CO2.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, akým spôsobom spoločnosť Kaeser znižuje náklady na životný cyklus?

Vysoká absorpčná kapacita prachu
Trvalo nízke prevádzkové náklady vďaka filtrom KAESER.

Filtre KAESER FILTER ponúkajú v porovnaní s bežnými filtrami spočiatku výrazne nízku tlakovú stratu. Vďaka vysokej absorpčnej kapacite prachu ich filtračných prvkov zostáva súčasne veľmi dlho na nízkej úrovni. 

Dôsledok: trvalo nízke prevádzkové náklady. Každoročná údržba prachových a koalescenčných filtrov je prevenciou proti rizikám v dôsledku starnutia a zaručuje optimálnu čistotu stlačeného vzduchu.

Čistý stlačený vzduch na akékoľvek účely
Stupeň filtrácie KB Koalescenčný filter Basic KE Koalescenčný filter Extra KD Prachový filter Dust KA Filter s aktívnym uhlím, adsorpcia KBE Extra kombinácia KEA Kombinácia s uhlíkovým filtrom
Počiatočný diferenčný tlak pri nasýtení < 0,15 bar < 0,2 bar < 0,06 mbar (nový, suchý) < 0,06 mbar
(nový, suchý)
< 0,2 mbar < 0,26 bar
Obsah aerosólu na vstupe 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³
Zvyškový obsah aerosólu na výstupe podľa ISO 12500-1:06-2007 < 0,1 mg/m³ <0,01 mg/m³ <0,01 mg/m³ 0,003 mg/m³ (celkový obsah oleja)
Filtračné médium hĺbkovo vrstvené s výstužnou štruktúrou a polyesterové drenážne rúno hĺbkovo vrstvené s výstužnou štruktúrou uhlíkové rúno High Efficiency
Použitie Filtrácia tuhých a kvapalných aerosólov a pevných častíc Použitie ako KB, avšak pre vyššiu kvalitu stlačeného vzduchu. Alternatívne: filter pre najjemnejšie čiastočky za filtračným stupňom KD Výhradne na filtráciu pevných častíc Výhradne na odstránenie olejových výparov Kombinácia KB a KE; použitie ako KE, avšak pre vyššiu bezpečnosť kvality stlačeného vzduchu kombinácia KE a KA; filtrácia aerosólov, pevných častíc a olejových výparov
Konštrukcia a funkcia
KAESER FILTER KE F530, konštrukcia
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Pripojovacia príruba, vstup
 3. Závit prvku s polohovacou pomôckou a rozvádzačom prúdu stlačeného vzduchu
 4. Filtračný prvok
 5. Výstup stlačeného vzduchu
 6. Pripojovacia príruba, výstup
 7. Žeriavové oko
 8. Nádrž s povrchovou úpravou a lakovaná
 9. Veko nádrže
 10. Rohový guľový kohút otočný
 11. ECO-DRAIN 31 F Vario
 12. Výstup kondenzátu
Technické údaje