Kompaktné systémy s bezolejovým piestovým kompresorom: AIRBOX a AIRBOX CENTER


Pripravené na pripojenie, tiché a výnimočne odolné

Kompaktné zariadenia AIRBOX a AIRBOX CENTER so zásobníkom stlačeného vzduchu, sušičom a voliteľne aj s filtrami môžete pripojiť a ihneď zapnúť. Zabudovaný piestový kompresor vyrába bezolejový stlačený vzduch. Ovládaný je elektronickým riadením SIGMA CONTROL 2.

AIRBOX a AIRBOX CENTER majú nasledujúce technické parametre:

 • tlak: 7/10/12,5 bar
 • objemový výkon: 730 – 900 l/min
 • nominálny výkon motora: 7,5 kW

Kompaktné systémy s bezolejovými piestovými kompresormi AIRBOX a AIRBOX CENTER sa využívajú všade tam, kde je potrebný čistý stlačený vzduch. Nájdeme napríklad v laboratóriách, vo farmaceutickom priemysle alebo v nápojovom a potravinárskom priemysle.

Vaše výhody

 • Dostupnosť stlačeného vzduchu 24/7 – aj pri vysokých teplotách:
  Vďaka inovatívnemu chladeniu kompresorového bloku a hnacieho motora sa môžu AIRBOX a AIRBOX CENTER prevádzkovať až do teploty okolia 30 °C so 100 % dobou zapnutia.
 • Ušetrite si dodatočnú zvukovú izoláciu:
  40 mm hrubá zvuková izolácia, viackrát presmerovaný prúd chladiaceho vzduchu, akusticky oddelený kompresorový blok, zosúladená dĺžka prívodu nasávaného vzduchu a účinný tlmič hluku umožňujú inštaláciu v blzkosti pracoviska - bez ďalších opatrení na ochranu proti hluku.
 • Údržba je minulosťou:
  Bezolejový dizajn ako aj bezúdržbový priamy pohon 1:1 vedú k tomu, že budete našich servisných technikov stretávať len zriedka. Ak predsa len bude dôvod na návštevu, vzduchové filtre a filtre nasávaného vzduchu sú prístupné po jednoduchom zložení protihlukových panelov.
Úspora nákladov na energiu
Náklady Life-Cycle

Kvalitné IE3 elektromotory so zvlášť vysokou účinnosťou znižujú straty energie v porovnaní s bežnými motormi priemerne o 45 %. To výrazne znižuje spotrebu elektrického prúdu.

 

Podrobné informácie o výrobku

Výbava

Kompletné usporiadanie

AIRBOX CENTER - celé zariadenie (otvorené)
 • Pripravené na prevádzku
 • Plne automatické
 • Prvotriedne odhlučnené
 • Izolované voči vibráciám
 • Panely s práškovou povrchovou úpravou

Zvuková izolácia

 • Obloženie umývateľnou penou
 • Zámky s tlmením vibrácií
 • Dvojnásobne izolované proti vibráciám

Kompresorový blok

 • Bezolejový
 • S 2 valcami
 • Jedno- alebo dvojstupňový

Elektromotor

 • Energeticky úsporný motor (IE3)
 • Výrobok nemeckej kvality
 • IP 54
 • Izolácia triedy F ako dodatočná rezerva

Pohon

Bezúdržbový priamy pohon 1:1 bez prenosových strát

Chladenie

 • Vzduchom chladený
 • Dva ventilátory
 • Chladič stlačeného vzduchu

Elektrické komponenty

 • Rozvádzač spĺňajúci IP 54
 • Vzduchom chladený
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník
 • Nadprúdová ochrana
 • Riadiaci transformátor
 • Schválenie EMC pre domáce siete
Príklad usporiadania stanice stlačeného vzduchu so samostatnými komponentami
Schéma štruktúry so stanicou stlačeného vzduchu s AIRBOX
 1. AIRBOX
 2. Kondenzačný sušič
 3. Zásobník stlačeného vzduchu
 4. Filtre
 1. Odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN
 2. Ventil udržiavania tlaku v systéme
 3. SIGMA AIR MANAGER BASIC (nadradený riadiaci systém)
Príklad usporiadania stanice stlačeného vzduchu s AIRBOX CENTER
Schéma štruktúry AIRBOX CENTER
 1. AIRBOX CENTER
 2. Ventil udržiavania tlaku v systéme
 1. Filtre