Úprava kondenzátu: AQUAMAT


Čistá odpadová voda – bez akýchkoľvek komplikácií

Každý kompresorový kondenzát zvyčajne obsahuje stopy oleja. Ochranu vôd preto zvyčajne upravujú úradné predpisy, ktoré vyžadujú záväzné dodržiavanie maximálneho obsahu oleja – kondenzát je dovolené vypúšťať ako odpadovú vodu do kanalizácie, len ak táto hodnota nie je prekročená.

Separátory oleja a vody AQUAMAT odlučujú disperzný olej – ich typovú skúšku vykonal Nemecký inštitút pre stavebnú techniku (DIBt). Tieto zariadenia pomáhajú upraviť kondenzát tak, aby spĺňal zákonné požiadavky, a to priamo v mieste vznikubez napájania energiou.

Pre prípad špeciálnych inštalačných požiadaviek máme v ponuke elektronické snímače hladiny, preskúšané záchytné vane na olej, ako aj systémy vykurovania na ochranu pred mrazom. K dispozícii sú špeciálne rozdeľovače kondenzátu, ktoré umožňujú zapojiť viaceré separátory paralelne tak, aby každý z nich spracovával rovnaké množstvo kondenzátu. 

Vaše výhody

 • Úspora nákladov na likvidáciu až do výšky 90 %:
  Odvoz a úprava kondenzátu špecializovanou spoločnosťou je finančne náročná záležitosť. V prípade použitia systému AQUAMAT sa treba popasovať už len s likvidáciou zostatkového množstva škodlivín – ušetríte približne 90 % bežných nákladov na likvidáciu.
 • Dlhá životnosť filtra:
  Vo všetkých modeloch série CF sa používajú výkonné filtre z umelých vláken s mimoriadne vysokou pohlcovacou schopnosťou (žiadne aktívne uhlie). Počnúc modelom CF9 sa pred filtrom nachádza aj tzv. pokojová oblasť. V nej sa olej, ktorý vypláva nahor, odvedie cez prepad do externej záchytnej nádoby. Toto riešenie znižuje zaťaženie filtra a ešte viac predlžuje interval údržby.
 • Jednoduchá manipulácia:
  Kvalitu očistenej odpadovej vody poľahky skontrolujte vizuálne pomocou súpravy na meranie referenčnej turbidity. Mimoriadne ľahké je predovšetkým použitie v prípade modelu s hlavnou filtračnou kazetou. Možno ju vytiahnuť von pomocou rukovätí, upevniť a nechať odkvapkať – čisté a jednoduché.

Informácia o úspornosti systému

Vďaka až 90 % úspore bežných nákladov na likvidáciu kondenzátu sa investícia do systému AQUAMAT vráti v mimoriadne krátkom čase a zároveň sa významným spôsobom znížia dlhodobé náklady na prevádzkovanie celého zariadenia – a to je faktor, ktorý spoločnosť KAESER považuje za mimoriadne dôležitý.

 

Podrobné informácie o výrobku

Konštrukcia
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT – štruktúra
 1. Komora na uvoľnenie tlaku
 2. Oddeľovacia nádoba predradeného odlučovania
 3. Vyberateľný záchytný prvok
 4. Záchytná nádoba oleja
 5. Predradený filter
 6. Hlavná filtračná kazeta
 7. Odtok vody
 8. Odtok na vykonávanie skúšky referenčnej turbidity
Pripojenie k stanici stlačeného vzduchu
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT
 1. Kompresor
 2. Tlaková nádoba s ECO-DRAIN
 3. Kondenzačný sušič s ECO-DRAIN
 4. Filter stlačeného vzduchu s ECO-DRAIN
 1. Úprava kondenzátu AQUAMAT
 2. Elektronický regulačný tlakový systém DHS
 3. Sieť stlačeného vzduchu
Technické údaje

Technické údaje nájdete v brožúre: