Dimenzovanie vzdušníka

Zvoliť jednotku

Ako oddeľovací znak desatinných miest použite, prosím, bodku! (Nepoužívajú sa žiadne znaky na oddelenie tisícov.)

m³/min
min
bar
bar

* Nie je zohľadnený prídavný prívod vzduchu cez kompresor