Údržba - u nás v najlepších rukách

Keď ide o bezpečnosť, disponibilitu a zachovanie hodnôt stanice stlačeného vzduchu, je správna dohoda o údržbe Kaeser: V závislosti od produktu a intervalu vykonávajú servisní technici prehliadky a údržbové práce.

Údržba - v spol. KAESER v najlepších rukách
Údržba zariadenia je u servisných technikov Kaeser v najlepších rukách.

  • Diely na údržbu sa vymieňajú podľa kontrolných zoznamov.

  • Kontrolujú sa diely relevantné pre funkciu a bezpečnosť a po dohovore so zákazníkom sa vymieňajú.

  • Kompletná servisná dokumentácia dáva istotu - aj s ohľadom na aktuálne bezpečnostné predpisy. Tak je stále zaistená trvalá prevádzková bezpečnosť a disponibilita stanice stlačeného vzduchu.

  • Zákazník môže dohodu o údržbe kedykoľvek odvolať.

  • Termíny údržby sa individuálne prispôsobia prevádzkovým potrebám používateľa.

  • Prevádzkové látky, diely pre údržbu a náhradné diely sa účtujú podľa potreby.

 

Pracovný čas, náklady za príjazd a prenocovanie sa účtujú paušálne. Na požiadanie zlikvidujeme použité prevádzkové látky a diely pre údržbu.