Kalkulátor fluórovaných skleníkových plynov

pre pneumatické kondenzačné sušiče (stacionárne chladiace zariadenia podľa EÚ 517/2014, čl. 4 (2a))

Ako oddeľovací znak desatinných miest použite, prosím, bodku! (Nepoužívajú sa žiadne znaky na oddelenie tisícov.)

Váš kondenzačný sušič
Upozornenie: Chladivo a plniace množstvo musia byť uvedené na sušiči.
Záväzná kontrola tesnosti
 
Spoločnosť KAESER odporúča:
Výber nových kondenzačných sušičov
Servisná dostupnosť chladiva