Uchádzači s praxou

Potrebujeme a podporíme vás.

Po svojom vzdelaní a/alebo svojom štúdiu ste už zozbierali prvé skúsenosti v profesijnej praxi a vyhľadávate nové výzvy, ktoré vám pomôžu osobne rásť a ktoré vás po odbornej stránke posunú ďalej?

Čo pritom od vás očakávame

Máte požadované profesijné skúsenosti a konkrétne predstavy o svojom zamestnaní. Vyznačujete sa priamočiarosťou a flexibilitou. Problémy od seba neodsúvate, ale hľadáte konkrétne a praktické riešenia.  Ste praktický a rozhodný. Dokážete sa identifikovať s týmito výrokmi? 

V tom prípade ste u nás vítaní!

V spoločnosti Air Consulting, spol. s r.o. je samozrejmosťou, že hneď od začiatku môžete prevziať zodpovednosť v rámci svojej činnosti a súčasne získate optimálnu podporu.

Našou zásadou pritom je:

Vy pre nás využívate svoje skúsenosti, my vám poskytujeme našu neobmedzenú podporu. Vy nás posúvate ďalej na špičku, my podporujeme váš vývoj.