Záverečná práca: Bakalárska alebo Magisterská práca

Blížite sa ku koncu štúdia, pričom Vám chýba už len záverečná práca? Chceli by ste ukončiť vysokú školu so zaujímavou témou z reálneho sveta?

Záverečné práce: bakalárske alebo master záverečné práce

Ak ste študentom napr. technického smeru, neváhajte nás kontaktovať:

info@airconsulting.sk