Tlačové informácie na stiahnutie

S cieľom podpory žurnalistickej práce ponúkame na tomto mieste pre žurnalistov na stiahnutie oficiálne tlačové fotografieinformácie o podniku Kaeser. Tento materiál môžete použiť na bezplatné zverejnenie aj bez konzultácie s naším tlačovým oddelením. Redakčné spracovanie je povolené. Akákoľvek zmena obrazových a textových obsahov je však prísne zakázaná.

V prípade publikácie vás prosíme o doručenie jedného exemplára dokumentu na naše tlačové oddelenie.

Tu si môžete stiahnuť naše tlačové správy. Fotografie sú rozčlenené podľa textov.

V tejto časti nájdete podrobnejšie informácie o našom podniku a informácie pre tlač.