Najvyššie požiadavky na riadiaci a technologický vzduch v spoločnosti Horst Scholz GmbH & Co. KG zabezpečené spoločnosťou Kaeser Kompressoren
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Špičkový stlačený vzduch pre špičkové produkty

V rámci zmluvy contracting a v zmysle konceptu Industrie 4.0 dodáva KAESER stlačený vzduch spoločnosti Horst Scholz GmbH & Co. KG. Tá pritom výrazne šetrí náklady na energiu.

Horst Scholz GmbH & Co. KG je výrobca presných dielov z plastu, ktoré si našli svoju cestu z hornofranského Kronachu k známym výrobcom v automobilovom priemysle a v medicínskej technike. Pretože práve v medicínskej oblasti sú veľmi vysoké požiadavky na kvalitu výrobkov, musí aj stlačený vzduch využívaný ako riadiaci a procesný vzduch zodpovedať najvyšším požiadavkám.

Aby pri zásobovaní stlačeným vzduchom vždy bola na najnovšej úrovni a mohla využívať všetky možnosti v zmysle Industrie 4.0, ale aj pretože v odvetví automobilového dodávateľského priemyslu stále dochádza k výkyvom, vybrala si spoločnosť Scholz contracting stanicu Kaeser. Pri tomto modeli prevádzky zostáva stanica stlačeného vzduchu vlastníctvom výrobcu a prevádzkovateľ využíva stlačený vzduch rovnako ako prúd zo zásuvky. Fakturujú sa len skutočne spotrebované množstvá stlačeného vzduchu na základe pevnej ceny. Tým sa fixné náklady stávajú v rozvahe variabilnými nákladmi. V spoločnosti Scholz bola stanica nainštalovaná priestorovo úsporne v kontajnerovom variante na streche podniku.

Kompresorová stanica Kaeser Kompressoren v spoločnosti Scholz
Najmodernejšia technika, ako Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), sa stará o to, aby bol stlačený vzduch stále k dispozícii a vyrábal sa efektívne a energeticky úsporne.
Presná analýza prináša riešenia na mieru

Po podrobnom audite stlačeného vzduchu, ktorý podrobne rozčlenil potrebu podniku, bola stanica stlačeného vzduchu v spoločnosti Scholz skoncipovaná podľa najnovšej technickej úrovne - vrátane všetkých vlastností, ktorá by mala v súčasnosti moderná stanica ponúkať. Samozrejme stojí v popredí kvalitatívne hodnotné, spoľahlivé zásobovanie stlačeným vzduchom, efektivita a úspora nákladov za energiu, ale úlohu zohráva aj jednoduchá údržba a zosieťovanie a riadenie v zmysle konceptu Industrie 4.0 s možnosťou prediktívnej údržby. Navyše bol do plánu zahrnutý aj koncept bezpečnosti. Údaje získané pri analýze boli zadané do riadenia nového zariadenia - v tomto prípade Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) a sú základom vysokoefektívnej prevádzky celej stanice. Základ toho tvoria kompresory a komponenty na úpravu stlačeného vzduchu s integrovanými priemyselnými počítačmi, ktoré môžu všetky svoje údaje odosielať nadradenému riadeniu. Toto nadradené riadenie monitoruje súčasne komponenty ako aj okolité a výrobné podmienky.

Okrem toho optimalizuje kvalitu tlaku, automaticky prispôsobuje dopravný výkon kompresorovej stanice pri kolísajúcej spotrebe tlaku, komplexne optimalizuje energetickú efektivitu na základe regulačných a spínacích strát a flexibility tlaku a udržiava pneumatickú stanicu v kondícii pre budúce servisné výkony, ako je prediktívna údržba (Predictive Maintenance). Navyše riadenie ponúka možnosť diaľkovej diagnostiky. To znamená, že ak si to prevádzkovateľ želá, údaje sa konštantne odosielajú do dátového strediska výrobcu a kontrolujú sa tam. Nadradené riadenie samostatne analyzuje príslušnú stanicu a v prípade potreby pošle hlásenie servisnému tímu, priamo montérovi na mieste alebo do centrálneho dátového strediska. Toto centrálne dátové stredisko výrobcu je tak stredobod a ťažisko pre všetky ďalšie aktivity a to po celom svete.

Rýchlo a bezpečne so Sigma Network

Pre zabezpečenie bezpečného a rýchleho prenosu údajov tak interne ako aj externe je stanica stlačeného vzduchu v spoločnosti Scholz navyše vybavená sieťou Sigma Network. Táto výkonná sieť na ethernetovej báze je bezpečne uzamknutá do seba a garantuje optimálne monitorovanie a efektívne riadenie stanice stlačeného vzduchu pri súčasne najvyššej bezpečnosti údajov. Vygenerované údaje umožňujú, aby sa už údržba nevykonávala podľa pevných intervalov, alebo vždy podľa potreby. Paralelne k hláseniu nadradeného riadenia, že je potrebná údržba, sa riadi infraštruktúra toku materiálu.

Máme komfortné riešenie pre zásobovanie stlačeným vzduchom.
Karl-E. Ebert, vedúci techniky a vývoja v spoločnosti Scholz

Požiadavky na materiál sa môžu automaticky odosielať do distribučného centra. Toto koordinuje materiálová podpora s vlastnou výrobou výrobcu alebo prípade so subdodávateľmi, takže je stále isté zásobovanie materiálom a súčasne sa udržiavajú nízke náklady, pretože nedochádza k nepotrebnej výrobe. Všetko toto zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť ako aj efektivitu, súčasne znižuje náklady na energiu a náklady počas celého cyklu životnosti.

Rekuperácia tepla znižuje náklady na energiu

S novou stanicou stlačeného vzduchu sa v spoločnosti Scholz tiež prvýkrát využila možnosť rekuperácie tepla. Spoločnosť Scholz teraz vykuruje haly odpadovým teplom z kompresorov, ktoré vzniká pri výrobe stlačeného vzduchu. To už v prvom roku používania viedlo k zníženiu spotreby oleja asi o 50 percent.