Priznajte farbu - stavte na KAESER a ušetrite.
BASF Coatings

Priznajte farbu - stavte na KAESER a ušetrite.

BASF Coatings pracuje efektívnejšie s contracting o stlačenom vzduchu.

Contracting – pre BASF Coatings pracuje inovatívny, v cenách zorientovaný koncept stlačeného vzduchu. Pod značkou Glasurit vyvíja, vyrába a predáva globálny hráč kvalitný sortiment inovatívnych lakov a náterových hmôt.

V chemických zariadeniach ako v BASF Coatings v Münsteri je stlačený vzduch nepostrádateľný nielen z bezpečnostne-technických dôvodov. Jeho spoľahlivá, efektívna výroba je základom výroby. Tak napríklad poháňa vo výrobe veľké lopatkové miešadlá, slúži na čistenie viacúčelových vratných kontajnerov, v spaľovni odpadu sa stará o potrebný prívod kyslíka, uvádza do pohybu baliace automaty a ešte oveľa viac.

Stlačený vzduch - ale, prosím, čo najspoľahlivejšie a najhospodárnejšie.

Pneumatické zariadenie podniku, ktoré už má svoje roky, nadhodilo otázku, koľko peňazí je potrebné investovať, aby bolo opäť bezpečné do budúcnosti. Tak sa vedenie nákupu rozhodlo pre contracting o stlačenom vzduchu s modelom Sigma Air Utility spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN.

Contracting v spoločnosti Kaeser znamená kupovať len stlačený vzduch - inak nič. To má rozhodujúcu výhodu, že na miesto komplexnej zmiešanej kalkulácie nastupuje kalkulovateľná, dlhodobo stanovená a tak spoľahlivá pevná cena. To znamená väčšiu transparentnosť nákladov. Okrem toho garantujú precízne meracie postupy, že sa započíta len také množstvo stlačeného vzduchu, ktoré sa aj odobralo.

Zákazník s v budúcnosti už nemusí starať o investície a personálne náklady za pneumatické zariadenie - veľké finančné odľahčenie! To znovu uvoľňuje kapacity, ktoré sú tak k dispozícii pre kľúčové kompetencie podniku. Z hľadiska prevádzkovej hospodárnosti ponúka contracting ďalšiu, rozhodujúcu výhodu: mení fixné náklady na variabilné, ktoré sa môžu priamo daňovo uplatniť ako prevádzkové náklady.

Contracting znamená aj inteligentné riadenie energie.
BASF Coatings pracuje efektívnejšie so skrutkovými kompresormi Kaeser
Kondenzačná sušička v stanici skrutkových kompresorov BASF Coatings

Premiestnenie výroby a úpravy stlačeného vzduchu má takisto pozitívne dopady pre energetickú bilanciu zákazníka. Pretože hospodárnosť a energetická efektivita idú ruka v ruke.

Osobitnú výzvu pre Kaeser ako experta na stlačený vzduch predstavuje v tejto súvislosti požiadavka vytvárať neustále optimálnu rovnováhu medzi bezpečnosťou dodávky a energetickou efektivitou.

Okrem zmluvne dohodnutého maximálneho inštalovaného dodávaného množstva 13 305 Nm³/h je však pre zákazníka dohodnutá pevná odberová cena iba za 30 miliónov Nm³/rok. Okrem toho spotrebované množstvá stlačeného vzduchu sa zúčtujú za viacodoberovú cenu v závislosti od spotreby.

Ak je stanovená špecifická energetická efektivita výrobcu a komponentov na úpravu stlačeného vzduchu lepšia ako hodnota uvedená v zmluve contracting, podieľa sa spoločnosť KAESER KOMPRESSOREN na finančnej úspore energetických nákladov.

To je férová výzva, ako ešte viac zvyšovať energetickú efektivitu, poznamenáva Dieter Heeren. Aj v BASF Coating sa medzitým každý presne pozerá, kde sa využije koľko vzácnej energie. Nakoniec závod spotrebuje 135 000 MWh primárnej energie v podobe prúdu a plynu.

Bilancia: Energetický manažment a contracting sa pre podnik vyplatia: ročná úspora okolo 30 000 € je podložená.