Dúchadlá s rotačnými piestami s agregátmi do veľkosti 250 kW


Skutoční obri – a pritom s nízkymi nárokmi na údržbu

Vďaka univerzálnej koncepcii umožňujú naše veľké dúchadlové agregáty nielen individuálne konfigurácie a jednoduché rozšírenie, ale vyznačujú sa aj nenáročnou údržbou a manipuláciou – na požiadanie je možná aj úprava na inštaláciu v exteriéri.

 • Výkonné a energeticky úsporné dúchadlové agregáty s trojlopatkovými dúchadlovými blokmi nenáročné na údržbu (modely HB 1300 PI a 1600 PI)
 • Dostupné aj vo vyhotovení pre dusík (modelový variant N)

Vaše výhody

 • Aj pre rozsah stredného napätia:
  Sieťové napätie hnacieho motora do 6 600 V.
 • Jednoduché úpravy a údržba:
  V prípade potreby sa agregáty dajú nakonfigurovať aj na režim s variabilnými otáčkami. Pri potrebe vyššieho výkonu alebo pred servisnými prácami je bez problémov možná výmena motora, náhonu alebo bloku priamo na mieste.
 • Nízke náklady na energie:
  Excelentné vedenie vzduchu a samostatný motor ventilátora v protihlukovom kryte sa postarajú o optimálne chladenie aj pri plnom výkone. Vďaka automatickému napínaniu remeňa sa spoľahlivo eliminujú prenosové straty výkonu, čím sa zaisťuje permanentne vysoký stupeň účinnosti.

Dosahovanie ziskovosti vďaka nízkym nákladom na životný cyklus
Náklady Life-Cycle

Náš všestranný prínos k zabezpečeniu optimálnej návratnosti nákladov: maximálna energetická účinnosť, špičková dostupnosť stlačeného vzduchu a celosvetová servisná a poradenská sieť s rýchlymi reakčnými dobami.

 

Detaily výrobku

Vybavenie

Hnací motor

Energeticky úsporný motor dúchadla

 • Značkový výrobok
 • Motor High-Efficiency podľa IE3 s vysokým stupňom účinnosti
 • Izolačná trieda F, stupeň krytia IP 55
 • Sériovo tri termistory s teplotným koeficientom
 • Pri zariadeniach s reguláciou otáčok je zladený s frekvenčným meničom OFC
 • Centrálne, dobre prístupné mazacie miesto pre motory s mazanými ložiskami na rýchlu a bezpečnú údržbu

Prenos sily

 • Vysoký stupeň účinnosti
 • Automatická regulácia napnutia remeňa na konštantne dobrý prenos
 • Ochranná mriežka klinového remeňa
 • Zariadenie na napínanie remeňa funguje pri jeho výmene súčasne aj ako pomôcka na zdvíhanie motora

Údržba

 • Jednoduchá výmena prevodového oleja bez vyšších nárokov na montáž vďaka potrubiu umiestnenému bezprostredne vedľa dverí telesa
 • Pohodlný prístup pri akejkoľvek údržbe pomocou pripojovacích zástrčiek vo zvukotesnom kryte

Zvuková izolácia

 • Energeticky optimálne nasávanie chladného okolitého vzduchu pre nasávaný vzduch do dúchadla a chladiaci vzduch motora z priestoru mimo protihlukového krytu
 • Účinné odizolovanie hluku stroja vďaka hrubostennému obkladu z masívnej peny a tlmiacim kulisám nad vstupnými a výstupnými otvormi
 • Redukovanie pulzácie technologického vzduchu za dúchadlovým blokom v absorpčnom tlmiči hluku so širokopásmovým účinkom
 • Nízke zvyšné pulzácie a teda nižšie hlukové emisie na následne zaradených potrubiach

Chladenie

Dúchadlo - axiálny ventilátor

 • Axiálny ventilátor protihlukového krytu so samostatným motorom na lepšie chladenie práve pri režime s reguláciou otáčok
 • Maximálny stupeň účinnosti vďaka prívodu chladiaceho vzduchu priamo na hnací motor
 • Nasávanie technologického vzduchu zvonku

Alternatívne príslušenstvo

Odľahčený rozbeh AFE

Odľahčovací ventil rozbehu AFE

Alternatívny odľahčovací ventil (AFE) sa nachádza pod protihlukovým krytom.

Start-Control STC

Start-Control STC

Štartér hviezda – trojuholník (s možnosťou diaľkového ovládania), aktivovanie ventilátora v protihlukovom kryte a riadenie KAESER CONTROL, ako aj rozhranie pre servis sa nachádzajú v skriňovom rozvádzači.

Regulátor otáčok OFC

Regulátor otáčok OFC

Frekvenčné meniče umožňujú plynulé riadenie otáčok dúchadla a – pomocou tlakového senzora – reguláciu tlaku. Riadiaca jednotka koordinuje frekvenčný menič a dúchadlový agregát. Signálne vstupy a výstupy, ako aj zapojenie cez Profi-Bus zvyšujú všestrannosť.

Technické údaje

Základné vyhotovenie

ModelHB 1300 PI HB 1600 PI
Max. tlakový rozdiel – pretlaková prevádzka mbar 1.000 800
Max. prípustné prietokové množstvo m³/min 125 156
Max. tlakový rozdiel – podtlaková prevádzka mbar 500 450
Max. nasávané množstvo m³/min 122,93 153,27
Max. menovitý výkon motora kW 250 250
Menovitá svetlosť prípojky DN 300 300
Rozmery bez tlmiča hluku Š x H x V mm 2.710 x 1.600 x 2.350 2.710 x 1.600 x 2.350
Max. hmotnosť bez tlmiča hluku kg 3.465 3.625
Rozmery s tlmičom hluku Š x H x V mm 3.205 x 2.150 x 2.610 3.205 x 2.150 x 2.610
Max. hmotnosť s tlmičom hluku kg 4.285 4.445