Sedimentačná nádrž čističky odpadových vôd v Manchingu.
Dúchadlo na privádzanie kyslíka do prevzdušňovacej nádrže

Flexibilné a efektívne pokrytie potreby vzduchu!

Komunálna úprava odpadových vôd – Manching

Výmena starých vzduchových kompresorov v komunálnej čistiarni odpadových vôd so zameraním na úsporu energie a vysokú toleranciu pri krátkodobých výkyvoch stlačeného vzduchu. 
Riešenie je výroba stlačeného vzduchu z jednej ruky pre vysokú disponibilitu.

Zadanie úlohy:

V jednej komunálnej čistiarni odpadových vôd (populačný ekvivalent 41 000) bolo potrebné vymeniť staré vzduchové kompresory. 

Pri obstarávaní nových strojov sa okrem úspory energie kládol dôraz na vysokú toleranciu voči krátkodobým výkyvom stlačeného vzduchu a široký regulačný rozsah, ktorý by umožnil čo najefektívnejšie pokryť celkovú potrebu vzduchu.
Stlačený vzduch sa vyrába centrálne a rozvádza sa spoločným potrubím pomocou regulačných clonových uzáverov do zón, do ktorých sa má práve privádzať vzduch.

Riešenie:

Prvý krok projektových inžinierov KAESER bolo zistenie potrebných prevádzkových údajov. K nim patria časový priebeh objemového prietoku a prevádzkového tlaku. Na základe výsledkov sa ukázalo, že najväčšia možná regulovateľnosť a úspora energie by sa dala dosiahnuť rozdelením zaťaženia na viaceré stroje s odstupňovaným výkonom a prevádzkovým režimom.

Pri tlakovom rozdiele 560 mbar vznikol regulačný rozsah od 280 do 3150 m³/h, teda nastaviteľný rozsah vyšší ako 1:11. Boli nainštalované dve dúchadlá typu DB 236C-OFC (s frekvenčným meničom) a dve DB 236C-STC (so štartérom Y/D). Nadradené riadenie kompresora typu SIGMA AIR MANAGER (SAM) koordinuje paralelnú prevádzku jednotlivých strojov v závislosti od potreby a čo najefektívnejšie. Spojené riadenie SAM disponuje softvérom, ktorý je špeciálne prispôsobený na prevádzkové vlastnosti nízkotlakových kompresorov.
Napojením na systém riadenia procesu vykonáva riadenie reguláciu kĺzavého tlaku.

Výmena starého pneumatického zariadenia za pneumatickú stanicu KAESER v čističke v Manchingu.
Výsledok:

Podľa údajov znalca na úpravu odpadových vôd bolo spätne veľmi užitočné dostať v rámci renovačných činností kompletnú výrobu stlačeného vzduchu v závislosti od potreby z jednej ruky. 

To zníži nielen počet komunikačných a stavebných rozhraní, ale spojí v niekoľkých rukách odborné znalosti o technickom vybavení a regulačnej technike. V prípade eventuálnych servisných zásahov to zvýši disponibilitu.

Nová dúchadlová stanica spoločnosti Kaeser Kompressoren v čističke odpadových vôd v Manchingu.