Dúchadlá s rotačnými piestami COMPACT do 200 kW

Premyslené a kompaktné riešenie na okamžité použitie

Naše dúchadlá COMPACT sú alternatívne dostupné aj ako komplexné riešenia s integrovanou elektrickou časťou a zaručia jednoduché uvedenie do prevádzky a údržbu rovnako dobre ako úspornosť a spoľahlivosť počas prevádzky:

 • Dúchadlá s nízkou priestorovou náročnosťou – kompletné s protihlukovým krytom a s možnosťami na modulárne rozširovanie (modely BB C až FB C a HB 950 C)
 • Hodia sa aj na dopravu dusíka (modelové varianty CN)
 • Modely OFC a STC ako kompletné zariadenia pripravené na okamžitú prevádzku s integrovanou elektrickou riadiacou a výkonovou časťou: Štartér hviezda – trojuholník alebo plynulá regulácia otáčok pomocou frekvenčného meniča (modelové varianty STC a OFC)

Vaše výhody

 • Úspora času a nákladov vďaka konceptu „Plug & Play“:
  Dúchadlá s integrovaným riadením znižujú náročnosť plánovania, realizácie, uvedenia do prevádzky, dátovej komunikácie a certifikácie.
 • Bezpečná doprava optimalizovaná podľa potrieb:
  Naše riadenie SIGMA CONTROL 2 neprináša do našich komplexných strojov iba účinnosť, ale súčasne zabezpečuje aj permanentný monitoring a prenášanie údajov o ich výkone a stave. Výsledok: maximálna bezpečnosť a dostupnosť.
 • Nízka priestorová náročnosť vďaka inteligentnej konštrukcii telesa:
  Dúchadlá COMPACT so zvukotesným krytom sa aj v kompletnej verzii STC dajú inštalovať tesne vedľa seba, pretože všetky diely relevantné pre údržbu sú dostupné spredu a prípojky vzduchu sa nachádzajú vzadu.

Dosahovanie ziskovosti vďaka nízkym nákladom na životný cyklus
Náklady Life-Cycle

Náš všestranný prínos k zabezpečeniu optimálnej návratnosti nákladov: maximálna energetická účinnosť, špičková dostupnosť stlačeného vzduchu a celosvetová servisná a poradenská sieť s rýchlymi reakčnými dobami.

 

Detaily výrobku

Vybavenie

Dúchadlový blok

Zariadenia s rotujúcimi piestami s profilom OMEGA

 • Robustné riešenie s dlhou životnosťou
 • Energeticky účinný profil OMEGA rotačných piestov
 • Široký regulačný rozsah

Hnací motor

 • Značkový výrobok
 • Motor High-Efficiency podľa IE3 s vysokým stupňom účinnosti
 • Sériovo tri termistory s teplotným koeficientom
 • Pri zariadeniach s reguláciou otáčok je zladený s frekvenčným meničom OFC
 • Centrálne, dobre prístupné mazacie miesto pre motory s mazanými ložiskami na rýchlu a bezpečnú údržbu

Zvuková izolácia

 • Energeticky optimálne nasávanie chladného okolitého vzduchu pre nasávaný vzduch do dúchadla a chladiaci vzduch motora z priestoru mimo protihlukového krytu
 • Účinné odizolovanie hluku stroja vďaka hrubostennému obkladu z masívnej peny a tlmiacim kulisám nad vstupnými a výstupnými otvormi
 • Redukovanie pulzácie technologického vzduchu za dúchadlovým blokom v absorpčnom tlmiči hluku so širokopásmovým účinkom
 • Nízke zvyšné pulzácie a teda nižšie hlukové emisie na následne zaradených potrubiach

Prenos sily

 • Vysoký stupeň účinnosti
 • Automatická regulácia napnutia remeňa na konštantne dobrý prenos
 • Ochranná mriežka klinového remeňa
 • Zariadenie na napínanie remeňa funguje pri jeho výmene súčasne aj ako pomôcka na zdvíhanie motora

SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

 • SIGMA CONTROL 2 so špecifickým softvérom dúchadla
 • Displej a čítačka čipov RFID na účelnú komunikáciu a vyššiu bezpečnosť
 • Vysoká flexibilita a jednoduché pripojenie do riadiacich systémov pomocou variabilných rozhraní
 • Čítačka pamäťových SD kariet na jednoduché a rýchle aktualizácie, ako aj na zapisovanie prevádzkových údajov

Dochladzovač vzduchu ACA

Dochladzovač pre dúchadlo

 • Hospodárny dochladzovač ACA vyvinutý spol. KAESER KOMPRESSOREN výlučne na prevádzku dúchadiel s rotačnými piestami
 • Pokles teploty výtlačného vzduchu pri optimálnom zachovaní tlaku na max. 10 °C nad teplotu okolia bez potreby chladenia
 • Umožňuje elektrické zapojenie priamo do skriňového rozvádzača dúchadla.

Inovačný koncept montážnych plôch

Umožňuje priestorovo úspornú inštaláciu viacerých dúchadiel COMPACT vedľa seba

 • Všetky práce pri údržbe a nastavovaní sa dajú vykonávať spredu, resp. zhora.
 • Všetky ventily sú osadené priamo na agregáte.
 • Prípojky potrubí a prívody vzduchu sa nachádzajú jednotne na zadnej strane.

Stanica s dúchadlami DBC a SIGMA AIR MANAGER

Spredu sa dostanete k/ku: 

 • napínaniu remeňa a ukazovateľu napnutia (kryt remeňa je pri väčších zariadenia rozdelený na dva segmenty)
 • kontrole a výmene sacieho filtra
 • pripojovacím svorkovniciam motora
 • vypúšťaciemu a plniacemu otvoru na olej, ku kontrole hladiny oleja

Bezproblémové inštalácia v exteriéri
Inštalácia dúchadla KAESER vonku

Dúchadlá Kaeser umožňujú jednoduché a cenovo výhodné vybavenie na prevádzku v exteriéri. Zaslepovacie kryty na prívody vzduchu proti prívalovým dažďom navrhnuté na tento účel sú vybavené ochrannými mriežkami proti vtákom. Strieška z ušľachtilej ocele okrem toho poskytuje ochranu proti intenzívnemu zohrievaniu priamym slnečným žiarením.

Príslušenstvo: Start-Control STC a regulátor otáčok OFC

Start-Control STC

Start-Control STC

Štartér hviezda – trojuholník (s možnosťou diaľkového ovládania), aktivovanie ventilátora v protihlukovom kryte a riadenie KAESER CONTROL, ako aj rozhranie pre servis sa nachádzajú v skriňovom rozvádzači.

Regulátor otáčok OFC

Regulátor otáčok OFC

Frekvenčné meniče umožňujú plynulé riadenie otáčok dúchadla a – pomocou tlakového senzora – reguláciu tlaku. Riadiaca jednotka koordinuje frekvenčný menič a dúchadlový agregát. Signálne vstupy a výstupy, ako aj zapojenie cez Profi-Bus zvyšujú všestrannosť.

Technické údaje

Základné vyhotovenie

ModelBB 52 C BB 69 C BB 89 C
Max. tlakový rozdiel – pretlaková prevádzka mbar 1.000 1.000 1.000
Max. prípustné prietokové množstvo m³/min 4,7 5,9 8,2
Max. tlakový rozdiel – podtlaková prevádzka mbar 500 500 500
Max. nasávané množstvo m³/min 4,7 5,9 8,3
Max. menovitý výkon motora kW 7,5 11 15
Menovitá svetlosť prípojky DN 50 65 65
Rozmery bez tlmiča hluku Š x H x V mm 785 x 635 x 940 890 x 660 x 960 890 x 660 x 960
Max. hmotnosť bez tlmiča hluku kg 140 195 201
Rozmery s tlmičom hluku Š x H x V mm 800 x 790 x 1.120 960 x 780 x 1.200 960 x 780 x 1.200
Max. hmotnosť s tlmičom hluku kg 210 325 331

ModelCB 111 C CB 131 C DB 166 C
Max. tlakový rozdiel – pretlaková prevádzka mbar 800 1.000 1.000
Max. prípustné prietokové množstvo m³/min 8,8 12,3 15,6
Max. tlakový rozdiel – podtlaková prevádzka mbar 400 500 500
Max. nasávané množstvo m³/min 8,9 12,4 15,7
Max. menovitý výkon motora kW 18,5 30 37
Menovitá svetlosť prípojky DN 80 80 100
Rozmery bez tlmiča hluku Š x H x V mm 855 x 1.010 x 1.290 855 x 1.010 x 1.290 990 x 1.070 x 1.120
Max. hmotnosť bez tlmiča hluku kg 263 302 432
Rozmery s tlmičom hluku Š x H x V mm 990 x 1.160 x 1.290 990 x 1.160 x 1.290 1.110 x 1.160 x 1.290
Max. hmotnosť s tlmičom hluku kg 443 482 632

ModelDB 236 C EB 291 C EB 421 C
Max. tlakový rozdiel – pretlaková prevádzka mbar 1.000 1.000 1.000
Max. prípustné prietokové množstvo m³/min 21,1 28,6 40,1
Max. tlakový rozdiel – podtlaková prevádzka mbar 500 500 500
Max. nasávané množstvo m³/min 22,3 28,8 40,4
Max. menovitý výkon motora kW 45 75 75
Menovitá svetlosť prípojky DN 100 150 150
Rozmery bez tlmiča hluku Š x H x V mm 990 x 1.070 x 1.120 1.240 x 1.370 x 1.510 1.240 x 1.370 x 1.510
Max. hmotnosť bez tlmiča hluku kg 482 921 966
Rozmery s tlmičom hluku Š x H x V mm 1.110 x 1.160 x 1.290 1.420 x 1.600 x 1.700 1.420 x 1.600 x 1.700
Max. hmotnosť s tlmičom hluku kg 682 1.261 1.306

ModelFB 441 C FB 621 C FB 791 C
Max. tlakový rozdiel – pretlaková prevádzka mbar 1.000 1.000 800
Max. prípustné prietokové množstvo m³/min 41,3 58,5 71,3
Max. tlakový rozdiel – podtlaková prevádzka mbar 500 500 450
Max. nasávané množstvo m³/min 41,6 58,9 71,8
Max. menovitý výkon motora kW 90 132 110
Menovitá svetlosť prípojky DN 200 200 250
Rozmery bez tlmiča hluku Š x H x V mm 1.790 x 1.450 x 1.750 1.790 x 1.450 x 1.750 1.870 x 1.450 x 1.900
Max. hmotnosť bez tlmiča hluku kg 1.450 1.965 1.717
Rozmery s tlmičom hluku Š x H x V mm 1.920 x 1.620 x 1.910 1.920 x 1.620 x 1.910 1.920 x 1.620 x 2.090
Max. hmotnosť s tlmičom hluku kg 1.960 2.375 2.247

ModelHB 950 C
Max. tlakový rozdiel – pretlaková prevádzka mbar 1.000
Max. prípustné prietokové množstvo m³/min 93,1
Max. tlakový rozdiel – podtlaková prevádzka mbar 500
Max. nasávané množstvo m³/min 91,65
Max. menovitý výkon motora kW 200
Menovitá svetlosť prípojky DN 250
Rozmery bez tlmiča hluku Š x H x V mm 1.700 x 1.700 x 1.950
Max. hmotnosť bez tlmiča hluku kg 3.005
Rozmery s tlmičom hluku Š x H x V mm 2.170 x 1.864 x 2.110
Max. hmotnosť s tlmičom hluku kg 3.805