Air Consulting, spol. s r.o.

Šaľa - servis a sklad náhradných dielov

Areál STaP
Štúrova 1 927 01 Šaľa

telefón: +421 31 7707002
fax: +421 31 7707002
e-mail: servis@airconsulting.sk

Tibor Bartoš - technická podpora - servis 
telefón: +421 31 7707002
e-mail: servis@airconsulting.sk

Marek Štrpka - vedúci realizácie a Outsorcingu
mobil: +421 903 200600
e-mail: strpka@airconsulting.sk

Erik Štrpka- vedúci servisnej skupiny
telefón: +421 31 7707002
email: servis@airconsulting.sk

Bc. Marián Miškóci - technická podpora-servis
mobil: +421 31 7707002
e-mail: servis@airconsulting.sk

Erika Váňová - ekonóm servisného strediska
telefón: +421 31 7707002
e-mail: faktury@airconsulting.sk

Peter Prvák - sklad
mobil: +421 31 7707002
e-mail: sklad@airconsulting.sk