Kondenzačné sušiče: účinné odvádzanie teplého vzduchu

Okrem inovatívnej techniky akumulácie chladu vo forme latentného tepla, použitia chladiva R-513A predbiehajúceho dobu a relatívne kompaktným rozmerom zaujmú výkonné kondenzačné sušiče série Secotec TG aj novým spôsobom odvodu odpadného teplého vzduchu. Zásluhou týchto technológií, ktoré sú základom vysokej energetickej efektívnosti, sa sušiče TG radia na špičku medzi zariadeniami na úpravu stlačeného vzduchu.

Chladiaci kondenzačný sušič Secotec TG spoločnosti Kaeser
Vďaka výkonnému radiálnemu ventilátoru s frekvenčnou reguláciou sa môže na kondenzačný sušič Secotec TG pripojiť priamo vzduchotechnické potrubie na odvádzanie teplého vzduchu.

S kapacitou až do 98 m³/min je séria TG určená pre tie najväčšie kompresorové stanice, kde sa títo kompaktní obri starajú o stabilný tlakový rosný bod aj v najtvrdších podmienkach. Samozrejmosťou je tiež maximálna spoľahlivosť a minimálné náklady počas celej životnosti sušiča.

Podobne ako klimatizácie, aj sušiče vytvárajú odpadové teplo, ktorého sa treba zbaviť. Pri predchádzajúcich modeloch sušičov sa mohlo stať, že sa, v prípade nevhodného umiestnenia sušiča, teplo hromadilo a sušič potom musel spotrebovať viac energie na odvedenie tepla. Pri Secotec TG je to inak. Vzduchom chladené sušiče sú prvýkrát vybavené frekvenčne regulovaným radiálnym ventilátorom. Ten v závislosti od zaťaženia sušiča reguluje svoj výkon a teda aj množstvo chladiaceho vzduchu, čím sa efektívne zbavuje odpadného tepla. Vďaka vysokému zvyškovému tlaku je možné priame napojenie vzduchotechnického potrubia podobne ako na kompresory. Tým sa bezpečne predchádza prehriatiu, ku ktorému by mohlo dochádzať opätovným nasávaním teplého odpadového vzduchu.

Optimalizované usporiadanie komponentov vo vnútri sušičov umožnilo podstatne zmenšiť ich rozmery v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi. Prevádzkovatelia tak okrem prevádzkových nákladov, šetria aj miesto.

Všetky sušiče Secotec disponujú vysoko efektívnym systémom akumulácie chladu vo forme latentného tepla. Obsahujú akumulačné médium, ktoré vďaka zmene skupenstva vykazuje o 98% vyššiu hustotu v porovnaní s bežnými akumulačnými médiami. Pri rovnakej kapacite zásobníka chladu sú tak inovatívne modely Secotec výrazne kompaktnejšie. Zaberajú o 46% menej miesta a sú asi o 60% ľahšie ako bežné sušiče využívajúce podobnú technológiu akumulácie chladu.

Šetrné voči životnému prostrediu

Minimálne od prijatia nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch je ochrana klímy záväzkom pre všetkých výrobcov. Secotec TG bol preto vyvinutý na prevádzku s chladivom R-513A, ktoré je šetrné voči klíme. Potenciál globálneho otepľovania (GWP) tohto chladiva je v porovnaní s doteraz používanými látkami výrazne nižší - len 631. Vďaka tomu bude chladivo R-513A dlhodobo dostupné. Navyše chladivo nie je toxické, ani horľavé, takže na prevádzkovateľov a poskytovateľov servisu nie sú kladené žiadne dodatočné požiadavky.

12. 04. 20 , Voľná kópia – vyžaduje sa doklad

Stiahnutia súvisiace s článkom
Chladiaci kondenzačný sušič Secotec TG spoločnosti Kaeser

Vďaka výkonnému radiálnemu ventilátoru s frekvenčnou reguláciou sa môže na kondenzačný sušič Secotec TG pripojiť priamo vzduchotechnické potrubie na odvádzanie teplého vzduchu.

Stiahnuť obrázok 1 (JPG, 1.20 MB)