Vysoká účinnosť: Stlačený vzduch pre prúdové mlyny

Pri použití prúdových mlynov na výrobu tých najjemnejších práškov môžete premysleným využívaním tepla z výroby stlačeného vzduchu ušetriť náklady na energiu. Spoločnosť KAESER preto pripravila na tento účel voliteľný modul pre svoje suchobežné skrutkové kompresory sérií CSG, DSG a FSG.

CSG a DSG spoločnosti Kaeser Kompressoren
Suchobežné skrutkové kompresory sérií CSG, DSG a FSG dokážu okrem stlačeného vzduchu dodávať do procesu aj teplo. Sú tak ideálne na použitie v kombinácii s prúdovými mlynmi.

Prúdové mlyny využívajú okrem pary väčšinou dusík alebo stlačený vzduch. Pri premene energie v mlecích tryskách sa na mletie môže využiť nielen tlak, ale vo vysokej miere aj teplo akumulované v stlačenom vzduchu. Toto odpadové teplo vzniká nutne pri výrobe stlačeného vzduchu a je k dispozícii prakticky bezplatne.

Spoločnosť KAESER preto rozšírila voliteľné moduly pre suchobežné skrutkové kompresory s dvojstupňovou kompresiou tak, aby sa dali zohľadniť špeciálne potreby prúdových mlynov. Vďaka flexibilnému a regulovanému prispôsobeniu medzichladenia je možné regulovať výstupnú teplotu stlačeného vzduchu. V závislosti od mletej suroviny to môže prispieť k značnému zníženiu špecifickej spotreby energie na tonu hotového produktu. Kompresory s možnosťou regulácie výstupnej teploty stlačeného vzduchu sú k dispozícii pre modely Kaeser CSG, DSG a FSG, a teda s rozsahom výkonu v rozmedzí 37 až 355 kW. Tieto modely kompresorov dokážu poskytnúť výstupný tlak v rozsahu od 4 do 11 bar(g). V závislosti od potrieb používateľa sú na výber zariadenia chladené vzduchom alebo vodou. Okrem regulácie teploty stlačeného vzduchu ponúka spoločnosť KAESER tiež špeciálne upravené kompresory na prevádzku s dusíkovým okruhom.

05. 03. 20 , Voľná kópia – vyžaduje sa doklad

Stiahnutia súvisiace s článkom
CSG a DSG spoločnosti Kaeser Kompressoren

Suchobežné skrutkové kompresory sérií CSG, DSG a FSG dokážu okrem stlačeného vzduchu dodávať do procesu aj teplo. Sú tak ideálne na použitie v kombinácii s prúdovými mlynmi.

Stiahnuť obrázok 1 (JPG, 645 KB)