Vyššia efektivita v čističke obce Cochem vďaka skrutkovému dúchadlu od spoločnosti Kaeser Kompressoren
Spoločenstvo Cochem

Dobré pre životné prostredie

Prehrať film
Vďaka novému skrutkovému kompresoru KAESER pracuje čistička v obci Treis Karden teraz ešte efektívnejšie a šetrí pritom životné prostredie.

Spoločenstvo Cochem je veľmi inovatívny zväz čističiek, ktorý neustále hľadá možnosti, ako byť ešte efektívnejší. Vďaka novému skrutkovému dúchadlu tečie v obci Treis Karden 344 litrov čistej vody za sekundu do rieky Mosel a obecná kasa je odľahčená.

Čistička v Treis Karden je Sequencing Batch Reactor (zariadenie SBR). To znamená, že odpadová voda sa spracúva po dávkach. Jeden cyklus v nádrži trvá asi 300 minút. Stavy vody sú asi 5,5 metrov pri fyzikálnom tlaku približne 570 mbar v prebiehajúcej prevádzke. K tomu ešte, že množstvo pretekajúcej odpadovej vody sa v priebehu roka výrazne mení. Zatiaľ čo v lete sa v regióne Mosel o vyššie množstvá stará množstvo turistov a vinárov, sú množstvá vody v zimných mesiacoch výrazne nižšie. Okrem toho silne kolíše tlak v rozsahu od 480 do 570 mbar (g) podľa stavu vody zariadenia SBR.

Doteraz sa v čističke v Treis Karden používali dúchadlá s rotujúcimi piestami, s ktorými bol prevádzkovateľ tiež veľmi spokojný. Čistička vykazuje so šesť metrov hlbokou nádržou pre čističky relatívne priemernú hĺbku vody, pretože optimálne vháňané hĺbky sú v Nemecku maximálne päť metrov. Pri tejto hĺbke vody je vháňanie vzduchu najoptimálnejšie. Za týchto podmienok prisľúbili nové skrutkové dúchadlá na základe modernej konštrukcie a techniky výraznú úsporu v oblasti nákladov za energiu a znížené hodnoty emisií hluku oproti predchádzajúcemu riešeniu.

Výrazne nižšie náklady

Obec Cochem sa preto rozhodla nainštalovať na skúšku skrutkové dúchadlo typu s dopravovaným množstvom 67 m³/min, ktoré malo prevziať prácu dúchadiel s rotujúcimi piestami. Zariadenie samotné má vrtuľový blok so vstupným tlakom 650 mbar (g), ktorý systému veľmi vyhovuje.

Nové skrutkové dúchadlá tak majú niekoľko výhod. V porovnaní s bežnými dúchadlami s rotujúcimi piestami, v závislosti od prevádzkových podmienok, až o 35 percent efektívnejšie a ponúkajú aj v porovnaní s mnohými skrutkovými a turbodúchadlami, ktoré sa nachádzajú na trhu, výrazné energetické výhody. Za tento efekt úspory energie sa možno, okrem iného, poďakovať komprimovanému internému tlaku skrutkového dúchadla, ktorý sa už skoro približuje tlaku systému. Tým sa predchádza takzvanej nadmernej kompresii. Táto vzniká, keď skrutkové dúchadlá - kvôli vnútorným geometrickým pomerom - vytvárajú vyšší tlak, ako čistička odpadových vôd vôbec potrebuje. Tým sa znižuje energetická výhoda toho princípu kompresie a v najnepriaznivejšom prípade sa dokonca úplne stráca.

Pneumatická stanica od spoločnosti Kaeser Kompressoren s kompresormi série FB 620 Plus a FB 660 S
Skrutkové dúchadlo FBS v čističke Treis Karden má nahradiť doterajšie dúchadlá s rotujúcimi piestami.
Trvalá efektivita

Rotory sú bez povrchového náteru, takže táto efektivita zostáva vysoká nemenne ani pri dlhoročnej prevádzke. Blokový koncept prihlásený ako patent prináša ďalšie výhody, ktoré zosilňujú výhodu úspory energie, ako aj výrazne zvyšujú špecifický výkon celého zariadenia. Okrem iného spôsobuje, že sa stroj môže efektívnejšie prevádzkovať aj s nízkymi otáčkami ako doteraz známe skrutkové dúchadlá a z toho vyplýva širší regulačný rozsah ako je bežné na trhu. Okrem toho sa skrutkové dúchadlá dodávajú ako kompletné zariadenie. To znamená, kompresor je vybavený inteligentným riadením Sigma Control 2, ako aj celou potrebnou výkonovou elektronikou ako napríklad frekvenčným meničom. Pretože je frekvenčný menič už naprogramovaný a celé zariadenie v závode skúšobne fungovalo, inštalácia sa výrazne zjednoduší.

Riadenie sa zase stará o neustále rozsiahle monitorovanie zariadenia a súčasne umožňuje, že sa dá jednoducho a efektívne z hľadiska nákladov integrovať do už existujúcich systémov pre riadenie procesov čističky. Integrovanie môže byť obvyklé beznapäťovými kontaktmi alebo aj cez Profibus DP a Ethernet. Pretože sú čističky už vybavené najnovšími riadeniami procesov a disponujú Profibus DP, začlení sa koncept zariadenia plynule do prevádzky čističky, ktorá je orientovaná na budúcnosť. Tu sa ušetria ďalšie náklady vďaka jednoduchej inštalácii a uvedeniu do prevádzky.

Premyslená technológia

Skrutkové dúchadlá však majú ešte ďalšie výhody, ktoré sú badateľné energeticky a tým nákladovo-technicky. Disponujú interným konceptom chladenia, vďaka ktorému je zbytočné energeticky náročné použitie olejového čerpadla a olejového chladiča. Okrem toho sú vybavené účinným konceptom tesnenia, ktorý zaručuje dlhodobú tesnosť aj bez podtlakového čerpadla. Zrieknutie sa vedľajších agregátov a obehového olejového mazania navyše zvyšuje životnosť a spoľahlivosť strojov. Pre optimálne chladenie a efektivitu sa chladiaci a procesný vzduch nasávajú nezávislo od seba mimo telesa. To vedie pri rovnakom výkone k viac užitočnému prúdeniu vzduchu. Dúchadlá sa dajú jednoducho nainštalovať, idú bezpečne nepretržite a sú robustné a majú dlhú životnosť. Vďaka premyslenému usporiadaniu dielov je možná inštalácia na stenu ako aj bok po boku. To zaisťuje jednoduchú a nenákladnú možnosť údržby, pri súčasne miesto šetriacej inštalácii.

Hoci je skrutkové dúchadlo kompletné zariadenie, mohlo a muselo sa do Treis Karden dodať v jednotlivých dieloch a inštalovať, pretože čistička bola dovybavená kalovým lisom, ktorý priestorovo obmedzoval prístup do pivnice dúchadla. Počas prevádzky zariadenia nie je možné kalový lis odstaviť z prevádzky. Na základe modulárnej konštrukcie skrutkového dúchadla to však nebolo problém. Dúchadlo sa rozložilo na diely a v miestnosti sa znovu zmontovalo a následne uviedlo do prevádzky.

Pretože aj predchádzajúce dúchadlá s rotujúcimi piestami pracovali vo svojej triede dúchadiel s rotujúcimi piestami už relatívne úsporne z hľadiska nákladov na energiu, a čistička vykazuje meniace sa stavy vody, neprikladal sa v prípade Treis maximálny význam cielenej úspore energie. Na základe meniacich sa stavov vody (pri maximálnom protitlaku 570 milibar) sa občas dosiahla 25-percentná úspora energie oproti dúchadlám s rotujúcimi piestami. Hodnoty boli zmerané a potvrdené miestnym projektovým ústavom.