Tri kontajnerové kompresorové stanice od spoločnosti Kaeser Kompressoren v Linzi.
Model Contracting pre stlačený vzduch v spol. Aluchemie v Rotterdame

Uhlík pre hliník

Uhlík pre hliník

Závod Aluchemie v Botleku je považovaný za najväčšieho samostatného producenta vysokokvalitných uhlíkových anód podľa špecifických požiadaviek zákazníkov pre hlinikárenský priemysel. Stlačený vzduch dodávajú do prevádzky kontajnerové pneumatické stanice s kompresormi Kaeser na báze modelu Contracting.

Aluchemie je dcérskou spoločnosťou nadnárodného surovinového koncernu Rio Tinto so sídlom v Austrálii. Závod v Rotterdame používa ako surovinu a spojivo na výrobu anód ropný koks a kamennouhoľný decht. Zákazníkmi spol. Aluchemie sú hlinikárne v Nórsku, Škótsku, na Islande a v Kanade.
Poloha závodu na výrobu anód vo veľkom Rotterdamskom námornom prístave je ideálna, pretože odpadá nákladná pozemná preprava. Henry Visser: „Priebežne tu vyrábame podľa ročných objednávok pre prehľadný trh. Výrobný proces je skutočne jednoduchý, ale pri výkyvoch v kvalite surovín musíme skutočne dávať dobrý pozor na to, aby to nemalo negatívny vplyv na našich zákazníkov. Preto sú pre nás prvoradými kritériami spoľahlivosť a kvalita. Na dodržanie týchto kritérií sme stavili na štíhly výrobný proces.“

Otvorený kontajner na stlačený vzduch s viditeľnými skrutkovými kompresormi od spoločnosti Kaeser Kompressoren.
Otvorený kontajner s viditeľným skrutkovým kompresorom ESD 442 od spol. Kaeser Kompressoren.
Žiaden stlačený vzduch? Žiadna výroba!

Stlačený vzduch hrá v spol. Aluchemie kľúčovú rolu. Pretože bez stlačeného vzduchu by stála celá fabrika. Všetky dôležité technologické kroky závisia od stlačeného vzduchu. Používanie stlačeného vzduchu sa začína pri príprave hmoty a pokračuje až po tak dôležité zariadenia na čistenie spalín. Nakoniec mnohé z úkonov pri finálnom spracovaní, ako aj pri balení a expedovaní využívajú zariadenia riadené a poháňané stlačeným vzduchom.

Stlačený vzduch pritom nakupujeme rovnako, ako kupujeme elektrickú energiu, plyn a vodu.
Henry Visser, Aluchemie

„Stlačený vzduch pritom nakupujeme rovnako, ako kupujeme elektrickú energiu, plyn a vodu.“ Po ukončení platnosti leasingovej zmluvy s predchádzajúcim dodávateľom sa spol. Aluchemie rozhodla poobzerať sa na trhu po lepšom riešení. „Mohli sme si pozrieť niekoľko konfigurácií kompresorov Kaeser, a to aj u iných zákazníkov.“ V priebehu reštrukturalizácie závodu v Rotterdame sa ako najúčelnejšie riešenie do budúcnosti ukázali tri pneumatické stanice, každá so štyrmi kompresormi (predtým s piatimi).

Plynulý prechod

V spol. Aluchemie si svoje miesto našli tri kontajnerové stanice. Stanice vyrobila a osadila spol. Kaeser Rakúsko z Linza a pomocou špeciálnej ťažkotonážnej cestnej prepravy ich prepravila od Dunaja do ústia riek Rýn a Maasa.

Henry Visser: „Na základe modelu Contracting spol. Kaeser Sigma Air Utility kupujeme iba stlačený vzduch.“ Z energeticko-technického hľadiska sa riešenie nainštalované spol. Kaeser ukázalo ako najlepšia konfigurácia. „Krok za krokom sme prešli z predchádzajúceho zásobovania stlačeným vzduchom na nový systém. Nedošlo k žiadnemu citeľnému výpadku a ani v sieti stlačeného vzduchu neboli potrebné žiadne zmeny.“

Umiestnenie kontajnerovej kompresorovej stanice v závode Aluchemie v Rotterdame.
Kontajnerová pneumatická stanica sa na správne miesto umiestnila pomocou žeriava.