KAESER dodáva stlačený vzduch v rámci zmluvy Contracting pre C.A. Picard
C.A. Picard

Hĺbkovo uvoľnené - plechy pre priemysel.

KAESER dodáva stlačený vzduch v rámci zmluvy Contracting pre C.A. Picard

Pri výrobe nástrojov odolných proti opotrebovaniu a technológii extrudérov sa v spoločnosti Picard využíva množstvo stlačeného vzduchu. Zmluva Contracting so spoločnosťou Kaeser je tu cenovo výhodná možnosť odberu.

V C.A. Picard v Remscheid-Hastene vznikajú okrem iného komponenty nástrojov odolné proti opotrebovaniu pre vápenopieskový priemysle a zlievárne, raziace nástroje, ako aj lisovacie nástroje pre elektronický priemysel.

To znamená „Uvoľniť, prosím“. Tak sa musia napr. dodané plechy najskôr zbaviť napätí indukovaných pri valcovaní. To ide pomocou stlačeného vzduchu. A ten je tu všadeprítomný. Je pri tvrdení, pri brúsení, pri frézovaní, pri konfekcionovaní - bez stlačeného vzduchu nejde nič. Brúsne centrá sú najväčšie spotrebiče - majú vždy svoj vlastný zásobník stlačeného vzduchu. Brúsny materiál sa pohybuje medzi pneumaticky riadeným brúsiacim agregátom, aby sa dosiahla maximálna hladkosť.

Nové kompresory pekne a dobre - ale ide to aj trochu tichšie?

Kapacity sú tak plne vyťažené. Avšak niektoré staršie kompresory už nestačia požiadavkám a mali by sa nahradiť za nové zariadenia. Ale nie všetci zamestnanci sú tým nadšení. Nové, výkonnejšie by predsa spôsobili ešte viac hluku ako staré.

Zariadenia Kaeser nastavené na minimálne emisie hluku však môžu tieto námietky už od začiatku vyvrátiť: Kulisa hluku v susedných továrenských halách je výrazne vyššia ako ledva počuteľné kompresory Kaeser. Nové zariadenia, riadené SIGMA AIR MANAGER pre maximálnu energetickú efektivitu, dodávajú stlačený vzduch tak potichu ako je to len možné. Nové pneumatické zariadenie teraz stojí vedľa kaliarne: tri skrutkové kompresory Kaeser radu ASD 47 T s integrovanými energeticky úspornými kondenzačnými sušičkami.

SIGMA AIR UTILITY-Contracting – chytrý balík výhod.

Zmluva SIGMA AIR UTILITY-Contracting Kaeser ponúka svojim zákazníkom mnoho zaujímavých výhod: Používateľ platí len stlačený vzduch. Nemá žiadne investičné náklady, nemusí v bilancii aktivovať žiadne pneumatické zariadenia a náklady na stlačený vzduch si môže ihneď daňovo uplatniť ako prevádzkové náklady. Ďalšia výhoda: pre bezproblémovú prevádzku a údržbu nie je potrebný žiadny vlastný personál. Okrem toho spoločnosť Kaeser stále pracuje na tom, aby svoje zariadenia prevádzkovala čo najhospodárnejšie a najspoľahlivejšie. Nikdy nekončiaci proces.