Dno plastovej nádoby firmy Fürst GmbH.
Fürst GmbH

Dokonca viacnásobná udržateľnosť

Dokonca viacnásobná udržateľnosť!

Pozreli ste sa niekedy na dno plastovej dózy z ktorej si práve vyberáte želatínových medvedíkov, sušienky alebo vafle? Nerobí to skoro nik, no za tým, čo by ste tam zbadali, sa môže skrývať nemecký výrobca, ktorý by vás mohol inšpirovať svojím inteligentným riešením pre stlačený vzduch.

Keď sa pozriete na dno dózy, možno odhalíte logo firmy Fürst. Ide o rodinný podnik vedený treťou generáciou rodinných príslušníkov s hlavnou výrobnou prevádzkou vo franskom Hallerndorfe a s pobočkami vo Francúzsku. Pred nedávnom sa spol. Fürst rozhodla pre certifikáciu podľa smernice pre energetický manažment ISO 50001 a pri tejto príležitosti aj pre preverenie, modernizáciu a vylepšenie všetkých interných procesov. Výsledkom bol výrazný pokles nákladov. V priebehu certifikácie sa inovácie na najnovšiu úroveň dočkalo aj zásobovanie stlačeným vzduchom. Okrem výrazne nižších výdavkov za energiu je spoločnosť momentálne v dobrej kondícii a súčasne je v maximálnej možnej miere pripravená aj z hľadiska konceptu Industrie 4.0 .

Najvyššie požiadavky na kvalitu a efektivitu

Spol. Fürst vyrába obaly pre potravinársky priemysel technológiou odlievania vstrekovaním. Znamená to tie najvyššie požiadavky kladené na kvalitu výrobku a celého výrobného procesu. Výroba v Nemecku súčasne prináša požiadavku na zaistenie maximálnej možnej efektivity, ktorá zaručí konkurencieschopnosť v tvrdých podmienkach obalového priemyslu.

Nadja Fürst je dcérou súčasnej majiteľky spoločnosti, predstavuje takpovediac štvrtú generáciu a momentálne sa postavila na štartovaciu čiaru. Zodpovedá za riadenie kvality. „Kvalita je pre nás tou najvyššou prioritou. Mimoriadne dôležitá je ale aj jej udržateľnosť.“, hovorí. „Neplatí to iba pre naše výrobky, ale aj pre výrobný proces. Tak, ako dbáme pri našich boxoch na to, aby boli tesné, vhodné na umývanie v umývačkách riadu, aby sa dali používať opakovane a aby bola ich životnosť čo najdlhšia, dbáme aj v rámci výrobného procesu na šetrné využívanie zdrojov“.

Výroba pomocou stlačeného vzduchu vo firme Fürst GmbH.
Stlačený vzduch ako hlavné prevádzkové médium

Stlačený vzduch sa v spol. Fürst používa vo výrobe všade. Počínajúc prepravou materiálu až po vyfukovanie a odoberanie hotových výrobkov. Používa sa dokonca aj vo forme vákua. Ako hlavné prevádzkové médium predstavuje v rámci kalkulácie veľkú položku. Preto je pochopiteľné, že Nadja Fürst chcela zásobovanie stlačeným vzduchom, ktoré by bolo energeticky čo najúspornejšie, ale bežalo by napriek tomu spoľahlivo a s maximálnou kvalitou.

Po podrobnom audite stlačeného vzduchu, ktorý podrobne rozčlenil spotrebu podniku, bola pneumatická stanica pre spoločnosť Fürst navrhnutá podľa najnovšej úrovne technicky – vrátane všetkých vlastností, ktorá by mala v súčasnosti moderná stanica ponúkať. Samozrejme prioritou je vysokokvalitné, spoľahlivé zásobovanie stlačeným vzduchom, efektivita a úspora nákladov za energiu.

Zvýšenie potenciálu – vďaka riadeniu SIGMA AIR MANAGER 4.0

Vďaka inštalácii nového kompresora navrhnutého podľa spotreby vzduchu sa podarilo zvýšiť účinnosť výroby stlačeného vzduchu a montáž regulačného tlakového systému a nových sušičov umožnila realizáciu konceptu na permanentné zabezpečenie kvality stlačeného vzduchu.

Pred prestavbou nebola pneumatická stanica v spol. Fürst vybavená žiadnym viacúčelovým riadením. Vďaka inštalácii riadenia Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) sa otvorili nové možnosti z hľadiska zvýšenia účinnosti, zjednodušenia údržby, prepojenia a riadenia v zmysle konceptu Industrie 4.0, s neskoršou možnosťou na prechod na prediktívnu údržbu.

Základom sú kompresory a komponenty na úpravu stlačeného vzduchu s integrovanými priemyselnými riadeniami, ktoré dokážu prenášať ich údaje do nadradeného riadenia. Toto nadradené riadenie SAM 4.0 dokáže súčasne monitorovať komponenty, okolité a výrobné podmienky a upravovať vyrábané množstvo stlačeného vzduchu presne podľa aktuálnych potrieb prevádzky. Okrem toho optimalizuje kvalitu tlaku, automaticky prispôsobuje dopravný výkon kompresorovej stanice pri kolísajúcej spotrebe tlaku, komplexne optimalizuje energetickú efektivitu na základe regulačných a spínacích strát a flexibility tlaku a udržiava pneumatickú stanicu v kondícii pre budúce servisné výkony, ako je prediktívna údržba (Predictive Maintenance). Navyše riadenie ponúka možnosť diaľkovej diagnostiky. Znamená to, že ak si to prevádzkovateľ želá, údaje sa konštantne odosielajú do riadiaceho strediska výrobcu a kontrolujú sa tam. Nadradené riadenie samostatne analyzuje príslušnú stanicu a v prípade potreby pošle hlásenie servisnému tímu, priamo montérovi na mieste alebo do centrálneho dátového strediska.

Všetko toto zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť ako aj efektivitu, súčasne znižuje náklady na energiu a náklady počas celého cyklu životnosti.

Viacúčelové riadenie je okrem toho už dimenzované na možné rozšírenie pneumatickej stanice. Jednoduchá inovácia softvéru umožní rozšírenie bez dodatočnej investície do nového hardvéru. Tým sa pomocou siete SIGMA NETWORK typu Ethernet umožní pripojenie nových komponentov na spojené riadenie SAM 4.0 a ich integrácia do konceptov Industrie 4.0.

Stanica Kaeser Kompressoren vo firme Fürst GmbH.
Úspora nákladov na energie pomocou rekuperácie tepla

Zavedené opatrenia prinesú úspory elektrickej energie okolo 14 500 eur ročne.

Vďaka novej pneumatickej stanici má spol. Fürst po prvýkrát k dispozícii možnosť využívať rekuperáciu tepla. Odpadové teplo z kompresorov, ktoré vzniká pri výrobe stlačeného vzduchu, sa môže použiť na vykurovanie kancelárskeho komplexu, čím sa ušetria náklady za vykurovací olej. Výsledkom budú ďalšie úspory nákladov na energie okolo 5 400 eur ročne.

Nadja Fürst je s novým zariadením mimoriadne spokojná a už teraz čaká netrpezlivo ďalší vývoj v tejto oblasti. „Sme to nakoniec my, kto rozhodne o zaobchádzaní s výrobkom a teda so zdrojmi, ktoré máme k dispozícii.“, hovorí. „Či výrobky vyhodíme alebo ich použijeme znovu, ako ich vyrobíme a akým spôsobom bude zaobchádzať so zdrojmi – udržateľnosť začína v našich hlavách.“

Ďalej sa zaoberáme výrobkami: