Kaeser dotlačovací kompresor v Nemeckom centre pre vzdušnú dopravu a kozmické lety (DLR)
Nemecké národné výskumné centrum pre letectvo a vesmír (DLR)

Karbónové vlákna - nič sa nezapáli.

Zásobovanie stlačeným vzduchom a dusíkom KAESER pre výskumné autoklávy.

Centrum pre výrobnú technológiu ľahkých konštrukcií Nemeckého národného centra pre letectvo a vesmír skúma metódy časovo úspornej, sériovej, plnoautomatizovanej výroby super ľahkých dielov z karbónových vlákien. S ťažkým prístrojom. A s know-how Kaeser.

Či už lietadlo, auto alebo bicykel, dnes sa konštruuje ľahko, v prospech energegickej efektivity. Pritom hrá dôležitú úlohu materiál budúcnosti CFK, „plast zosilnený karbónovým vláknom".

Centrum pre výrobnú technológiu ľahkých konštrukcií (ZLP) Nemeckého národného centra pre letectvo a vesmír (DLR) v Stade skúma metódy, ako urobiť sériovú, plnoautomatizovanú výrobu dielov CFK (až 100 000 kusov za rok) vo vysokej kvalite rentabilnú a tým zaujímavú aj pre iné oblasti použitia. ZLP tu presadzuje teoretické poznatky z laboratória do priemyselného meradla, aby mohla skúmať efekty na materiáli alebo na zariadení v originálnej veľkosti. Na tento účel sa kompletne simulujú prípady použitia. A to sa deje vo výskumných autoklávoch.

Zásobovanie stlačeným vzduchom a dusíkom KAESER pre výskumné autoklávy
Kolos - najväčší výskumný autokláv sveta.

Autokláv je pec, v ktorej sa spájajú materiály pri vysokej teplote a pod tlakom, to znamená, že funguje skutočne ako rýchlovarný hrniec, v ktorom sa dajú kompletne vyrábať a analyzovať, napr. diely trupu lietadla, krídla alebo smerové chvostové plochy. S vonkajšou plochou 27 m a vonkajším priemerom 6,50 m je 181 ton ťažká rúra impozantný jav.

Preprava - logistická výzva.

Autokláv sa predsa musel prepraviť z výrobného závodu v Coesfelde do Stade. Na to išiel najskôr do vnútrozemského prístavu Coasfeld. Tam bol autokláv naložený na loď, ktorá ho previezla 300 km do Stade. Po preložení na ťažkotonážne nákladné vozidlo prekonal „hrniec“ nakoniec výlučne na to zablokovanú diaľnicu A26.

Autokláv – „rýchlovarný hrniec“, ktorý pracuje so stlačeným vzduchom a dusíkom.

V Stade sa výskumný autokláv prevádzkuje pri 420 °C. Pri týchto teplotách existuje nebezpečenstvo, že sa výskumné objekty vnútri vznietia. Preto sa používa dusík, ktorý funguje ako ochranný plyn a zabraňuje zhoreniu dielov.

Tu významne prispieva Kaeser: Stlačený vzduch sa v generátore dusíka Kaeser rozkladá na svoje súčasti dusík a kyslík.

Najskôr sa vzduch odvlhčí v adsorpčnej sušičke (DC 169 E), skôr ako ho dotlačovacie kompresory stlačia na 35 bar. Dve ďalšie kondenzačné sušičky (THP 142-45) a dve ďalšie kombinácie mikrofiltra a adsorbéra s aktívnym uhlím sa starajú o to, aby do generátora dusíka prúdil len suchý a vysoko čistý stlačený vzduch.

Druhý stupeň pneumatického zariadenia tvoria dva skrutkové kompresory radu CSD 125 SFC (75 kW, s reguláciou podľa otáčok), ktoré zásobujú v striedavom režime sieť stlačeného vzduchu s 9,5 bar, resp. tri piestové dotlačovacie kompresory (N 502-G 9,5/35 bar).

Dusík sa nakoniec ukladá s tlakom okolo 30 bar v dvoch zásobníkoch stlačeného vzduchu, každý s kapacitou 200 metrov kubických.

Vzduch stlačený na 9,5 bar usušený v energeticky úspornej kondenzačnej sušičke (TF 251) a vyčistený v kombinácii mikrofiltra a adsorbéra s aktívnym uhlím slúži na prevádzku vznášadiel, ktoré dokážu pojať užitočné zaťaženia až 70 ton - pretože efektivita sa v spoločnosti Kaeser píše s veľkým písmenom!