Nová zmluva na dodávku stlačeného vzduchu od spoločnosti Kaeser Kompressoren pre podnik werner & mertz
Werner & Mertz

Ideálny stlačený vzduch pre „žabu"

So stanicou stlačeného vzduchu contracting od KAESER sa spoločnosť Werner & Mertz pripravuje na vek konceptu Industrie 4.0.

Nie každý pozná názov firmy – Werner & Mertz – ale každý pozná výrobky: Erdal a Frosch. Inovatívny podnik disponuje vysoko moderným systémom stlačeného vzduchu, ktorý je už dnes inštalovaný pre zosieťovanie v zmysle konceptu Industrie 4.0.

Industrie 4.0 - zosieťovanie strojov a IT, z ktorého vyplýva úžitok tak pre zákazníka, ako aj pre výrobcu. V prípade zásobovania stlačeným vzduchom to znamená celkový koncept vysokoefektívnej výroby stlačeného vzduchu. Prepája všetky prvky od plánovania, cez realizáciu predvídavej údržby a riadi ju tak inteligentne, že automaticky vzniká individuálne požadovaný výkon a kvalita stlačeného vzduchu, pri súčasne maximálnej disponibilite a efektivite, ako aj minimálnych nákladov LifeCycle

Skrz naskrz trvalo udržateľne

Životné prostredie šetriaci spôsob hospodárenia a trvalá udržateľnosť sú pre Werner & Mertz, nie je pre výrobcu výrobkov pre spotrebiteľov a profesionálnych používateľov žiadny módny výstrelok, ale zažitá firemná tradícia. Nielen výrobky, ktoré sa predávajú pod značkami Erdal a Frosch, sa vyvíjajú podľa tejto filozofie, aj budova firmy bola postavená podľa tejto zásady a vyznamenaná cenou za udržateľnosť. Keď prišlo na rad obnovenie celého pneumatického systému, nešlo len o to, nahradiť predtým veľmi rozličné a zastaralé komponenty, mali sa zrealizovať aj výrazné úspory nákladov. Okrem toho hľadal podnik riešenie, ktoré by sa hodilo k filozofii udržateľnosti a energetickej efektivity spoločnosti Werner & Mertz. Našiel ju v spoločnosti Kaeser Kompressoren, ktorá ponúkla koncept contracting. Pri contracting zostáva stanica stlačeného vzduchu vlastníctvom firmy výrobcu a zákazník platí len skutočne odobratý stlačený vzduch. Variant contracting ponúka okrem všetkých technických aspektov výhodu, že vznikajúce náklady za stlačený vzduch sa stanú variabilnými. Téma Industrie 4.0 síce nie je v spoločnosti Werner & Mertz ešte zadefinovaná ako smernica, ale už sa o nej diskutuje. To znamená, že stanica stlačeného vzduchu musí byť kompatibilná s konceptom Industrie 4.0.

Riešenie na mieru

Pre integrovanie pneumatického systému ako je vo firme Werner & Mertz do moderného systému riadenia nepomáha len nasadiť nejako prispôsobený počítačový systém, ale odporúča sa vykonať najskôr celkovú analýzu, ktorá zohľadní všetky relevantné body. Tieto boli: prevádzková bezpečnosť, úspora energie, napojenie na systém výroby a riadenia energie. Podnik historicky vyzrel a starý pneumatický systém už viac nebol vyhovujúci pre výrobu a bol rozštiepený na rozličné miesta. Pretože staré zariadenie navyše nebolo vybavené žiadnou senzorikou, urobil sa najskôr audit stlačeného vzduchu. Tento systém analýzy je s relatívne jednoduchými možnosťami napojenia schopný vykonať na existujúcom zariadení 14-dňový audit stlačeného vzduchu a tak rozpoznať existujúci vzor spotreby ale aj slabé miesta starého systému. Počítačom podporovaný softvér potom umožní vizualizovať správanie sa kompresorov, ako aj spotreby vzduchu, tlaky ako aj možné problémy pri úprave stlačeného vzduchu a pomocou počítačom podporovaného softvéru vypracovať návrhy na optimalizáciu.

Spoločnosť Werner & Mertz pre variant contracting (v tomto prípade pre Sigma Air Utility), pri ktorom musel podnik poskytnúť len priestor na stanicu stlačeného vzduchu.

Kompresorová stanica Kaeser Kompressoren v spoločnosti Werner & Merz
Stanica stlačeného vzduchu Werner & Mertz je umiestnená v osobitnej, dobre vetranej budove.
Úplne kompatibilné zosieťovanie

Dôležité pre systém je, aby sa neinštalovali len jednotlivé komponenty bez inteligencie, ale aby už boli jednotlivé kompresory vybavené priemyselnými počítačmi. Tieto neskôr slúžia na to, aby odosielali údaje nadradenému riadeniu, ako napríklad Sigma Air Manager (SAM), ktoré môže stanicu samostatne optimalizovať na základe zozbieraných údajov a tiež súčasne rozpozná - v závislosti od výrobného zariadenia podniku - spotrebu vzduchu, ktorý podnik potrebuje a zariadenie zodpovedajúco dodatočne vyreguluje.

Tento systém riadenia stlačeného vzduchu je však aj rozhranie, cez ktoré prechádzajú všetky údaje stanice stlačeného vzduchu. Počínajúc prevádzkovými údajmi všetkých kompresorov, ktoré v tomto prípade odosielajú informácie cez Profibus DP do centrálneho Sigma Air Manager, ale tiež cez poruchy, správanie sa spotreby, hospodárnosť celého systému a pripojených periférnych zariadení, ako napr. sušičiek, zariadení na odvádzanie a úpravu kondenzátu, končiac monitorovaním okolitých podmienok kompresorovej stanice. Systém pracuje nielen ako zberač údajov, ale tiež môže, ak je to potrebné, posielať údaje do systému riadiacej techniky, ktorý už u prevádzkovateľa existuje a to cez štandardné rozhrania. Ak prevádzkovateľ nevlastní žiadny takýto systém riadiacej techniky, tak je systém schopný, pretože je skonštruovaný ako webový server, vizualizovať údaje na jednoduchom počítači pomocou prehliadača Internet-Explorer a tomuto používateľovi posielať zodpovedajúce informácie o spotrebe vzduchu, spotrebe energie, idúcich kompresoroch, poruchách a nákladoch. Ak by bolo potrebné núdzové telefonické zapojenie, tak je to možné na tomto dátovom rozhraní Sigma Air Manager. Prirodzene pre zabezpečenie absolútne optimálnej prevádzky zariadenia je systém samozrejme schopný odosielať údaje cez internet do dátového strediska Kaeser.

Sigma Network sa stará o bezpečnosť

Riešenia ako Sigma Network ponúkajú dodatočnú bezpečnosť. Výkonná sieť na ethernetovej báze, ktorá je uzamknutá sama do seba a tak umožňuje optimálne monitorovanie a efektívne riadenie stanice stlačeného vzduchu, ako aj využitie v zmysle Industrie 4.0. V spoločnosti Werner & Mertz síce tento komponent ešte nie je nainštalovaný, môže sa ale dovybaviť.

Moderné zariadenie spĺňa nároky našej spoločnosti - energeticky úsporné, efektívne, flexibilné a nenáročné na údržbu.
Günther Heinrichs, vedúci techniky v spoločnosti Werner & Mertz
Zariadenie určí, čo potrebuje

Toto centrálne dátové stredisko výrobcu je tak stredobod a ťažisko pre všetky ďalšie aktivity. Tak je napríklad servisná štruktúra riadená špeciálnym servisným modulom. Medzinárodne fungujúce dátové stredisko výrobcu stanice stlačeného vzduchu poskytuje údaje vždy národným servisným strediskám. Tieto môžu napríklad koordinovať núdzové zásahy priamo pomocou miestnych servisných montérov, ktorých servisné vozidlá sú vždy vybavené na príslušné prípady.