Stlačený vzduch od spoločnosti Kaeser Kompressoren pre mliečnu linku mliekárne Ammerland
Mliekareň Ammerland

Všetko ako po masle. Stlačený vzduch pre mliečnu cestu

Stlačený vzduch „Made in Germany“. Mliekareň Ammerland expanduje so systémom rekuperácie tepla od spoločnosti KAESER.

Mliekareň Ammerland v mestskej časti Dringenburg v meste Oldenburg je družstevný podnik a jej prevádzku riadia výlučne roľníci z tohto regiónu. Táto mliekareň s bohatou tradíciou situovaná vo vidieckom prostredí sa postupom rokov pretransformovala na moderný podnik, ktorého rast nezadržateľne napreduje.

V roku 2013 už mliekareň disponovala 90 vlastnými cisternovými návesmi, ktoré ročne dopravili do mliekarne takmer 1,4 miliónov ton mlieka od miestnych producentov. Toto číslo predstavovalo nárast o 7,3 percenta oproti roku 2012. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento trend mal zmeniť.

Na jednej strane je to dôvod na radosť, na druhej strane to prináša aj určité problémy. Mliekareň musí rásť, ak chce pokryť dopyt, ktorý sa rapídne zvyšuje. Tento rast musí prebiehať rýchlo.

Potrebujeme bezpečný stlačený vzduch, ktorý spĺňa požiadavky prísnych hygienických predpisov

Jedným z dôsledkov narastajúceho objemu výroby je aj rozširovanie a zväčšovanie komplexu budov. Navyše stúpa spotreba stlačeného vzduchu používaného pri výrobe syrov a masla. Výrobné linky, ktoré produkujú rôzne druhy syrov, sa nezastavia. Na tento účel je potrebné veľké množstvo riadiaceho vzduchu vysokej kvality, ktoré musí byť neustále a spoľahlivo k dispozícii. Mimoriadnu výzvu pre mliekareň však predstavujú prísne hygienické smernice, ktoré sa týkajú potravinárskej výroby.

Stlačený vzduch od spoločnosti Kaeser Kompressoren vyhovujúci prísnym potravinárskym hygienickým smerniciam
V mliekarni platia prísne potravinárske hygienické smernice.
Úspora energie – dá sa v tomto smere dosiahnuť ešte viac?

Pri výrobe syra treba okrem toho zabezpečiť aj veľa teplej vody: Využíva sa ako „voda na omývanie nakrájanej syrovej hmoty“ pri výrobe tvrdého syra s cieľom dosiahnuť homogénnu štruktúru. Okrem toho sa na účely čistenia ohrieva takzvaná bridová voda – ide o čistú vodu, ktorá vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe mliečneho koncentrátu. Pre spoločnosť KAESER to bola dobrá príležitosť na preukázanie odbornosti v oblasti rekuperácie tepla z horúceho odpadového kompresorového vzduchu!

Nové zariadenie od spoločnosti KAESER stojí – a pracuje spoľahlivo

Kompresory, sušiče a filtračné systémy sa dnes nachádzajú v novej, priestrannej miestnosti. V tejto kompresorovej stanici nainštalovanej spoločnosťou KAESER zabezpečujú zásobovanie stlačeným vzduchom dva rotory konštrukčného radu DSG 220 a FSG 420 v spolupráci s kondenzačnými sušičmi série TH 451. Sušiče a filtre stlačeného vzduchu sú zárukou dodržiavania prísnych noriem platných v potravinárskom priemysle. Aj rekuperácia tepla na ohrev bridovej vody a vody na omývanie nakrájanej syrovej hmoty beží na plné obrátky.

Skrutkový kompresor bez oleja pri Ammerlande.
V prevádzke priamo na mieste: Suchobežné kompresory DSG 220 a FSG 420, ako aj kondenzačný sušič TH 451.
Veľká pochvala od technického riaditeľa spoločnosti Ammerland

Ralf Leffers, technický riaditeľ mliekarne, je s výkonom a energetickou účinnosťou nového kompresorového zariadenia viac než spokojný. „Rozhodnutie osloviť spoločnosť KAESER bolo jednoznačne správne,“ prízvukuje Leffers. Rozhodujúcimi kritériami však neboli iba kvalifikácia a odbornosť spoločnosti KAESER. Práve skutočnosť, že spoločnosť KAESER KOMPRESSOREN je tuzemský podnik a dodáva stroje „Made in Germany“, vraj mimoriadne zavážila u obchodného vedenia spoločnosti aj u neho samotného.

Rozhodnutie osloviť spoločnosť KAESER bolo jednoznačne správne.
Ralf Leffers, Molkerei Ammerland

Mliekareň Ammerland je nateraz dokonale pripravená na ďalší rast. Dôkazom sú pripravovaná výstavba novej linky na výrobu syra a rozšírenie obchodných aktivít mliekarne! V každom prípade však platí, že zásobovanie stlačeným vzduchom už zodpovedným osobám nerobí žiadne starosti.

Ďalej sa zaoberáme výrobkami