Spojené riadenie: SIGMA AIR MANAGER 4.0

Kľúčová technológia pre Industrie 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0, ďalšia generácia nadradeného systému riadenia zariadení na výrobu stlačeného vzduchu, využíva adaptívnu 3-Dadvanced reguláciu, aby bola výroba a úprava stlačeného vzduchu ešte chytrejšia, bezpečnejšia a efektívnejšia.

 • 3-Dadvanced regulácia permanentne analyzuje prevádzkové údaje, simuluje alternatívy postupov a vypočítava optimálnu kombináciu kompresorov. Výsledok: Energetická efektivita v doteraz nepoznanom rozsahu.
 • Zachovajte si vždy prehľad vďaka detsky ľahkému ovládaniu, vizualizácii a analýze. S bezpečnou sieťovou technikou – pohodlne z každého počítača.
 • Predbežná údržba špecialistami Kaeser zabraňuje neplánovaným výpadkom.

A keď máte veľa plánov aj do budúcnosti: SIGMA AIR MANAGER 4.0 je už dimenzovaný na možné rozšírenie kompresorovej stanice. Jednoduchá inovácia softvéru umožní rozšírenie spojeného riadenia bez dodatočnej investície do nového hardvéru.

Vaše výhody

 • Chytrý:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 zaznamenáva nielen straty zapínania, ale aj všetky dimenzie ovplyvňujúce vašu kompresorovú stanicu, zodpovedajúco tomu vypočítava dosiahnuteľné optimum a riadi všetky pripojené komponenty.
 • Bezpečný:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 a výkonný Ethernet KAESER SIGMA NETWORK tvoria na budúcnosť orientovanú infraštruktúru, ktorá spĺňa všetky požiadavky na maximálne bezpečný priemyselný riadiaci systém.
 • Efektívny:
  Permanentné jemné nastavovanie v zmysle energetického optima (energetický manažment podľa ISO 50001) a možnosť predbežnej údržby podľa potreby sa starajú o najnižšie možné náklady počas doby životnosti.

 

Naše spojené riadenie SIGMA AIR MANAGER 4.0 detailne

Výbava

Riadiace systémy

 • špeciálne prispôsobený priemyselný počítač s viacjadrovým procesorom „Quad Core“, pozostávajúci z ovládacieho panela, riadiacej a výpočtovej jednotky
 • komunikačné rozhrania, integrovaný webový server
 • Porty SIGMA NETWORK
 • digitálne a analógové vstupné a výstupné signály

rozhranie človek - stroj

 • intuitívna ponuka funkcií
 • s LED podsvietením 12.1" TFT
 • mohutná sklená doska ako ovládacia plocha
 • priemyselný farebný displej 16:10 s kapacitnými funkčnými tlačidlami
 • rozlíšenie 1280 x 800 pixlov
 • štyri senzorové tlačidlá s LED podsvietením
 • RFID zapisovacie zariadenie a čítačka pre Kaeser Equipment Cards a Kaeser RFID-Keys
 • 30 jazykov

komunikačné rozhrania

 • gigabitový Ethernet pre diaľkovú vizualizáciu (webový server)
 • e-mail
 • slot pre komunikačný modul (na pripojenie na riadiacu techniku)
 • slot na kartu SD HC/XC (napr. pre aktualizácie)

Voliteľné vybavenie/príslušenstvo

 • ovládanie pomocnej siete
 • komunikačné moduly PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus TCP
 • SNW-PROFIBUS-Master

skriňový rozvádzač

 • nástenná montáž
 • chránený proti prachu a striekajúcej vode
 • IP 54

povolenia

 • CE
 • cULus
 • EMV

Inovácia SIGMA AIR MANAGER

 • Inovácia softvéru pre rozšírenie počtu riaditeľných komponentov
 • nie je potrebná výmena hardvéru

Inovácia – adaptívna 3-D pokročilá regulácia
Inteligentné riadenie s adaptívnou 3-D „advanced" reguláciou.

Algoritmus adaptívne 3-D pokročilej regulácie upravuje prevádzku systémov stlačeného vzduchu KAESER.
Následne poskytuje úplne individuálne pneumatický výkon perfektne upravený podľa stanovených požiadaviek. A to pri najnižších nákladoch na energie!

Jedinečná adaptívna 3-D pokročilá regulácia analyzuje nepretržite vzájomný pomer parametrov (napr. spínaciu a regulačnú účinnosť) a prediktívne vypočíta z mnohých možností optimum efektivity.
Pri tom sa zohľadňujú nielen štarty a zastavenia, ale aj straty pri voľnobehu a frekvenčného meniča alebo flexibilita tlaku. Okrem toho sa optimalizuje kvalita tlaku systému stlačeného vzduchu a klesá priemerný tlak.

Jednoduchá inovácia softvéru pri rozšírení stanice stlačeného vzduchu
SIGMA AIR MANAGER 4.0: Ľahké rozšírenie prostredníctvom aktualizácie softvéru
KAESER SIGMA NETWORK

Priemyselné použitia kladú osobitné požiadavky na komunikáciu - aj na úseku od stroja k stroju. Musí byť robustná a ovládateľná na mieste, napriek tomu celosvetovo kompatibilná, rýchlo a bezpečne prenášať veľké množstvá údajov a zaručovať integritu údajov a procesom vyžadované vlastnosti v reálnom čase. KAESER SIGMA NETWORK spĺňa všetky tieto predpoklady a ponúka ešte oveľa viac.

KAESER SIGMA NETWORK tvorí spolu s SIGMA AIR MANAGER 4.0 perfektne navzájom zladenú infraštruktúru pre inteligentné služby v zmysle Industrie 4.0: Keď si to prevádzkovateľ želá, môžu sa prevádzkové údaje stanice stlačeného vzduchu bezpečne prenášať cez širokopásmové spojenie do KAESER DATA CENTER.

Kombinácia diaľkovej diagnostiky a prediktívnej podľa potreby vám ponúka maximálnu bezpečnosť zásobovania a efektivitu kompletného zariadenia.

 • vyhnutie sa neplánovaným a plánovaným prestojom (poruchy/údržba) pomocou vyhodnotenia prevádzkových parametrov, ako napr. prevádzkových hodín zaťaženia a teplôt
 • zvýšenie energetickej efektivity monitorovaním dôležitých prevádzkových parametrov, ako napr. teploty kompresie, tlakového rosného bodu, rozdielových tlakov (filter), druhy netesností, tlak a prietokové množstvo
 • zníženie servisných nákladov až o 30 % vďaka optimalizovaným údržbovým zásahom a odvráteným opravám
 • optimálne prispôsobenie pneumatického zariadenia potrebe počas celého cyklu životnosti

KAESER SIGMA NETWORK: bezpečná a pripravená na budúcnosť
Diaľková diagnostika a prediktívna údržba (KAESER SIGMA SMART AIR)

SIGMA AIR MANAGER 4.0 – základ služieb podľa konceptu Industrie 4.0

V budúcnosti umožní monitorovanie početných údajov senzorov v reálnom čase nielen bezprostrednú reakciu na nezvyčajné prevádzkové stavy.
Stane sa základom pre optimálne plánovanie servisu: Vďaka inteligentným prognostickým nástrojom potom budete vopred vedieť, čo prichádza. To je bezpečnosť zásobovania na najvyššej úrovni. A pretože sa servisné zásahy naďalej uskutočňujú presne a podľa potreby, ušetríte navyše náklady.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 je srdcom pneumatickej stanice a kľúčovým technickým riešením na využívanie budúcich služieb v zmysle konceptu Industrie 4.0. Ako prvok centrálnej inteligencie v rámci pneumatickej stanice preberá riadiace úlohy a smeruje tok dát do KAESER DATA CENTER.

Viacúčelové riadenie otvára nové možnosti pri údržbe kompresorov a zariadení v súčasnosti na prediktívne báze.

Doteraz sa údržba mohla vykonávať a po vzniku poruchy alebo pri servisnom termíne.
Technické riešenie SIGMA AIR MANAGER 4.0 umožňuje vykonanie údržby pred vznikom poruchy a eliminovanie výpadkov.

Snímače integrované v stroji a riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2 zaznamenávajú a spracúvajú rôzne procesné údaje a prenášajú ich v reálnom čase do SIGMA AIR MANAGER 4.0. Pomocou špeciálneho softvéru sa informácie prenášajú do KAESER DATA CENTER a analyzujú sa v reálnom čase.

V KAESER DATA CENTER sa vykonáva centrálny monitoring a spracúvanie prevádzkových hlásení. V prípade potreby sa zavádzajú opatrenia potrebné na prediktívnu údržbu. Údržba sa v konečnom dôsledku dá preto vykonať presne v momente, keď je skutočne potrebná. Výsledkom je úspora času a nákladov, ako aj spoľahlivá dostupnosť stlačeného vzduchu.

Chcete sa dozvedieť viac o našom balíku služieb úplne bez starostí KAESER SIGMA SMART AIR? Jednoducho sa obráťte na našich expertov!

Predictive Maintenance alebo tiež nazývaná predbežná údržba