Šetrí nielen miesto - kompaktné zariadenie dotláčacieho kompresora DN C


Celosvetovo jedinečný – náš výkonový balík na 2,35 m²

Tento kompletný systém to má v sebe: V novom dizajne, na presne polovičnej pôdorysnej ploche ako predtým, javí sa DN C zvonku ako aj zvnútra uprataný. Nové usporiadanie komponentov zaručuje nielen optimalizované vedenie chladiaceho vzduchu - ale aj lepší prístup pri údržbe.

Aj aktualizované riadenie SIGMA CONTROL 2 ponúka nové, viacnásobné možnosti monitorovania a riadenia s mnohými rozhraniami, ak k nadradeným spojeným riadeniam - pri dynamickej regulácii.

Výkonové parametre:

 • 22 – 45 kW
 • Vstupný tlak do 13 bar – výstupný tlak do 45 bar
 • Objemový prúd: 2,9 – 19,60 m³/min

Voliteľné funkcie:

Systém je k dispozícii ako verzia chladená vzduchom alebo vodou. Voliteľne je k dispozícii aj dopravovateľnosť dusíka, resp. uzavretý variant bez externého vzduchu (verzia N2).

Možnosti použitia:

výroba PET fliaš, aplikácie technologického vzduchu, výroba dusíka, vysoký tlak pre skúšobné stanice (napr. brzdy, chladič atď.), skúšobné stanice na kontroly tlaku, skúšanie pevnosti v pretlaku a impulzové kontroly.

Vaše výhody

 • Priestorovo úsporný:
  Celosvetovo jedinečné kompaktné zariadenie je malé a silné: žiadne kompromisy pri výkone, spoľahlivosti a energetickej efektivite!
 • Jednoduchá inštalácia:
  DN C sa dodáva pripravený na elektrické pripojenie. Systém je konfigurovateľný, aj vo vlastnej kontrole, pre mnohé prípady použitia.
 • Úspora servisných nákladov:
  vďaka novému dizajnu s prístupom spredu! To umožňuje nové usporiadanie komponentov. To skracuje nároky na údržbu, napr. pri výmene remeňa.

Úspora nákladov na energiu
Náklady Life-Cycle

Kvalitné elektromotory Premium-Efficiency ponúkajú zvlášť vysokú účinnosť a tým veľmi nízku spotrebu prúdu. Ich nízka prevádzková teplota je plus navyše.

 

Podrobné informácie o výrobku

Nový dizajn pre lepšiu manipuláciu, väčšiu efektivitu a flexibilitu
Kompaktné zariadenie dotlačovacieho kompresora série DN C (zadná strana)

 • Predĺženie životnosti:
  Motor a blok kompresora boli oddelené od zvyšku stroja. Tak sú skriňový rozvádzač, chladič, ventilátor a vedenia oveľa menej zasiahnuté vibráciami.
 • Optimalizovaný prístup pre údržbové práce:
  Bočný pohľad s namontovaným vzduchovým chladičom - aj tu teraz lepší prístup vďaka snímateľnej programovej doske
 • Zlepšenie pri údržbových prácach:
  výmena remeňa, údržba magnetického ventilu (vyhotovenie pre dusík) alebo výmena lapača nečistôt na nasávacom ventile

Príklad usporiadania

Nové kompletné riešenie - v stanici stlačeného vzduchu

Stanica stlačeného vzduchu s kompaktným zariadením dotlačovacieho kompresora série DN C
Schéma štruktúry
Komponenty kompaktného zariadenia dotlačovacieho kompresora série DN C (predná strana)
 1. Pružné hadicové vedenie, na strane výstupného tlaku
 2. Spätný ventil medzi zberným potrubím a dochladzovačom
 3. Pružné hadicové vedenie, na strane vstupného tlaku
 1. Novovytvorené hlavy valcov
 2. Veľké zberné potrubie na zníženie pulzácie
 3. Tlmiaci prvok
Technické údaje DN 22C

Základné vyhotovenie

ModelDN 22C 5/25 bar DN 22C 7,5/25 bar DN 22C 7,5/30 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 7,5
Výstupný tlak bar 25 25 30
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 4,75 6,91 6,16
Sacie objemové prúdenie m³/min 6,29 8,31 7,72
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,05 0,98 0,91
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.315 1.227 1.139
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 22 22 22
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery Š x H x V mm 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.270 1.270 1.270

ModelDN 22C 7,5/35 bar DN 22C 10/25 bar DN 22C 10/40 bar
Vstupný tlak bar 7,5 10 10
Výstupný tlak bar 35 25 40
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,32 9,09 5,99
Sacie objemové prúdenie m³/min 7,01 10,37 7,68
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,82 0,94 0,7
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.034 1.183 876
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 22 22 22
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery Š x H x V mm 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.270 1.270 1.270

ModelDN 22C 13/20 bar DN 22C 13/30 bar
Vstupný tlak bar 13 13
Výstupný tlak bar 20 30
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 13,19 10,27
Sacie objemové prúdenie m³/min 14,18 11,53
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,01 0,82
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.271 1.034
Počet piestov 3 3
Menovitý výkon motora kW 22 22
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½
Rozmery Š x H x V mm 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.270 1.270

Technické údaje DN 30C

Základné vyhotovenie

ModelDN 30C 5/25 bar DN 30C 7,5/25 bar DN 30C 7,5/35 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 7,5
Výstupný tlak bar 25 25 35
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 6,11 8,92 7,02
Sacie objemové prúdenie m³/min 7,85 10,68 9,07
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,31 1,26 1,06
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.139 1.095 929
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 30 30 30
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery Š x H x V mm 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.370 1.370 1.470

ModelDN 30C 10/25 bar DN 30C 10/45 bar DN 30C 13/20 bar
Vstupný tlak bar 10 10 13
Výstupný tlak bar 25 45 20
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 11,35 6,98 16,74
Sacie objemové prúdenie m³/min 13,05 9,06 18,29
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,19 0,82 1,31
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.034 1.034 1.139
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 30 30 30
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery Š x H x V mm 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.370 1.370 1.370

ModelDN 30C 13/45 bar
Vstupný tlak bar 13
Výstupný tlak bar 45
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 9,53
Sacie objemové prúdenie m³/min 11,53
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,82
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.034
Počet piestov 3
Menovitý výkon motora kW 30
Hladina akustického tlaku dB(A) 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½
Rozmery Š x H x V mm 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.370

Technické údaje DN 37C

Základné vyhotovenie

ModelDN 37C 5/20 bar DN 37C 7,5/30 bar DN 37C 10/25 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 10
Výstupný tlak bar 20 30 25
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 7,36 9,39 12,98
Sacie objemové prúdenie m³/min 9,06 11,54 14,93
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,51 1,36 1,36
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.315 1.183 1.183
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 37 37 37
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery Š x H x V mm 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.400 1.400 1.400

ModelDN 37C 10/40 bar DN 37C 13/20 bar DN 37C 13/35 bar
Vstupný tlak bar 10 13 13
Výstupný tlak bar 40 20 35
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 9,96 18,59 13,57
Sacie objemové prúdenie m³/min 12,38 20,41 15,76
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,12 1,46 1,12
Otáčky bloku kompresora 1/min 981 1.271 981
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 37 37 37
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery Š x H x V mm 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.500 1.400 1.400

Technické údaje DN 45C

Základné vyhotovenie

ModelDN 45C 7,5/25 bar DN 45C 7,5/30 bar DN 45C 10/25 bar
Vstupný tlak bar 7,5 7,5 10
Výstupný tlak bar 25 30 25
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 10,74 9,75 14,41
Sacie objemové prúdenie m³/min 12,83 11,97 16,6
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,51 1,41 1,51
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.315 1.227 1.315
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 45 45 45
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery Š x H x V mm 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.410 1.410 1.410

ModelDN 45C 10/35 bar DN 45C 13/20 bar DN 45C 13/45 bar
Vstupný tlak bar 10 13 13
Výstupný tlak bar 35 20 45
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 12,9 19,21 13,77
Sacie objemové prúdenie m³/min 15,49 21,12 16,61
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,41 1,51 1,19
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.227 1.315 1.034
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 45 45 45
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery Š x H x V mm 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.410 1.410 1.410