Water NZ Conference & Expo

16. - 18. sep 2020, Hamilton Nový Zéland

Tešíme sa na vašu návštevu

Claudelands Event Center, Hamilton

www.waternzconference.org.nz/

Stánok spol. Kaeser:

Hala, Stánok 159

Prezentované výrobky
  • Dúchadlá
Takto sa dostanete k veľtrhom